]]>

Djøf

Sådan beregner du dine indefrosne feriepenge

Har du optjent indefrosne feriepenge, er den opgørelse, du har modtaget, baseret på arbejdsgivers indberetning. Hvilke oplysninger indgår i opgørelsen, og hvordan foretages beregningen?

Med udgangen af 2020 har din arbejdsgiver indberettet dine feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler. Du har modtaget besked om det i e-Boks.

Beløbet dækker hele perioden – uanset om du valgte at få udbetalt nogle af pengene i 2020. Alle, som har været i job i perioden, modtager en opgørelse. Det gælder også, hvis du er studerende.

Feriepengene dækker den ferie, som du har optjent under din ansættelse. Du har ikke optjent feriepenge de dage, hvor du har holdt ferie i perioden.

Udbetaling af feriepenge

Hvis du vil hæve indefrosne feriepenge i 2021

De indefrosne feriepenge, som du kan få udbetalt i foråret 2021, er opgjort på baggrund af information fra din arbejdsgiver. Har du allerede fået udbetalt feriepenge i efteråret 2020, så er beløbet, du kan få nu, korrigeret efter din arbejdsgivers indberetning.

Anmoder du om udbetaling i foråret 2021, får du udbetalt alle resterende indefrosne feriepenge. Fik du ikke udbetalt feriepenge i efteråret 2020, vil du således få dem nu, og du kan ikke vælge alene at hæve feriepenge for optjeningsperioden 1. april til 31. august 2020.

Sidste frist for at søge om at få feriepengene udbetalt i 2021 er den 31. maj.

Vil du ikke hæve indefrosne feriepenge

Ønsker du ikke at hæve feriepenge i foråret 2021, skal du ikke foretage dig noget. Pengene vil blive administreret og investeret af Lønmodtagernes Feriemidler, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Derefter får du dem udbetalt.

Har du fået udbetalt indefrosne feriepenge i 2020, blev beløbet fastsat på baggrund af den lønindkomst, der på det tidspunkt var indberettet til Skattestyrelsen, Feriekonto og Feriepengeinfo i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Det betyder, at der ikke er taget højde for, om du fx har holdt ferie eller været på barsel i perioden. Har du derfor fået for meget eller lidt udbetalt, bliver det blot korrigeret i de resterende to ugers indefrosne feriepenge i foråret 2021, efter oplysninger fra din arbejdsgiver.

Beregn dine feriepenge

Hvis din løn ikke har ændret sig fra september 2019 til og med august 2020, så din samlede månedsløn plus dit eget (men ikke arbejdsgivers) pensionsbidrag og værdien af dine eventuelle personalegoder er konstant i perioden, kan du hurtigt cirka-beregne dine indefrosne feriepenge som 12,5% af dét beløb gange 11.

Eksempel:

35.000 kr. x 11 = 385.000 kr.

385.000 kr. gange 12,5% = 48.125 kr. = Feriepenge før skat

På den måde får du en idé om beløbet. Har du brug for at lave en mere præcis beregning, har vi lavet en beregningsmodel til dig. De oplysninger du skal bruge i beregningen, finder du på dine lønsedler for perioden.

Ugentlige arbejdsdage

Din arbejdsuge skal svare til 1 uges ferie. Hvis du arbejder 4 dage om ugen, indtaster du 4 fridage, når du har holdt fri i en uge. Så tæller hver fridag bare for 1,25.

Vi skal derfor vide, hvor mange dage du i gennemsnit arbejder om ugen.

Din samlede løn

Den samlede løn indeholder:

  • din faste løn hver måned
  • tillæg
  • dit eget pensionsbidrag - ikke arbejdsgivers
  • personalegoder opgivet på lønsedlen
  • bonus optjent i perioden
  • provision.

Dit ferietillæg (typisk udbetalt i april eller maj) indgår ikke i din samlede løn.

Afholdte feriedage

Det er kun de feriedage med løn, du har holdt efter ferieloven, som skal med i beregningen. Ferie udover ferieloven, som fx 6. ferieuge eller feriefridage indgår ikke.

Holder du ferie uden løn, skal det altså ikke med i beregningen.

Kan du ikke umiddelbart genkende det beløb, som er indberettet? Tag fat i din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl, om beløbet er korrekt.

Særlige situationer

Du har kun optjent feriepenge i den del af din barsel, hvor du har modtaget løn eller pension - helt eller delvist. Perioder kun med barselsdagpenge tæller altså ikke med i beregningen.

Hvis du fx har været på barsel fra december 2019 og frem til august 2020 og har fået løn til og med april, hvorefter du er overgået til barselsdagpenge i 4 måneder uden ret til delvis løn - fx i form af pension - så er de 4 måneder, hvor du kun modtager barselsdagpenge, ikke med i beregningen.

Har du kun haft ret til delvis løn fx pension de sidste 4 måneder, bliver din feriepengeberettigede løn beregnet ud fra hele perioden på baggrund af den sidste måned, hvor du har modtaget fuld løn (altså i dette tilfælde april).

Er du offentlig ansat på AC-overenskomsten, har du ret til pension i de dele af din orlov, hvor du modtager barselsdagpenge. Er du privatansat, kan du se i personalehåndbogen, overenskomsten eller din kontrakt, om du har haft ret til delvis løn i perioden.

Det afgørende er, om din bonus helt eller delvist hidrører fra perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 – ikke hvornår den udbetales.

Eksempel:

  • I december 2019 har du fået udbetalt bonus. Din bonus er relateret til perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019. Det er alene den del af din bonus, der vedrører september til december 2019 (4 måneder), som skal indgå i beregningen – svarende til 4/12.
  • I december 2020 modtog du igen bonus. Denne gang for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020. Den del af din bonus, der vedrører januar til august 2020 (8 måneder) skal indgå i beregningen – svarende til 8/12.

Følger din bonus kalenderåret, kan det ske, at bonus først udbetales i det efterfølgende kalenderår. I det tilfælde skal den bonus, du får i 2021, indgå i beregningen med 8/12.

Du har kun optjent feriepenge til indefrysning, hvis du i perioden september 2019 til august 2020 har været i et job, hvor du har ret til betalt ferie. Det gælder også, hvis der er tale om et studiejob - uanset om du er månedslønnet eller timelønnet.
Du har ikke optjent feriepenge til indefrysning, hvis du har været ledig i hele perioden september 2019 til august 2020. Du får nemlig kun beregnet indefrosne feriepenge for de måneder, hvor du har været i job og optjent ret til betalt ferie.