]]>

Nyhedsmail

Sparring om ledelsesmæssige dilemmaer

Som kommunal topchef kan du få fortrolig sparring på ledelsesmæssige dilemmaer fra en af fire særligt udvalgte rådgivere.

Kravene til kommunaldirektører (og andre topchefer) øges hele tiden. Både for nye kommunale topchefer og for erfarne kan der opstå behov for sparring om ledelsesmæssige dilemmaer i forhold til det politiske niveau i kommunen samt om ledelsesforhold i øvrigt.

Det kan fx være spørgsmål om

  • hvordan man skal forholde sig til en (måske) ulovlig ordre
  • samarbejdsproblemer med en borgmester (der evt. har et flertal imod sig)
  • samarbejdsudfordringer i forhold til direktionen eller det politiske niveau
  • udfordringer med implementering af større organisatoriske ændringer. 

Sparring til kommunale topchefer

Djøf tilbyder i samarbejde med kommunaldirektørforeningen at etablere kontakt til en række erfarne kommunale topchefer, som kan yde sparring under en fortrolig samtale. Ordningen tilbydes til kommunale direktører – herunder direktører i § 60-selskaber – og kommunaldirektører, der er medlem af Djøf.

Sådan foregår en sparring

Sparringen foregår via fysisk møde eller telefon. Der skrives ikke referater af samtalerne og rådgiveren orienterer kun de øvrige rådgivere og Djøf, hvis du giver samtykke til det.

Sådan gør du for at få sparring

Hvis du ønsker sparring fra en af de udvalgte rådgivere, kan du kontakte chefkonsulent Steffen Schmidt på telefon 33 95 99 15 eller på mail dk¤djoef¤sts eller chefkonsulent Eva Hammer-Jacobsen på telefon 33 95 98 67 eller på mail dk¤djoef¤ehj. Du orienterer dem kort om baggrunden for din henvendelse, og du er velkommen til at ønske, at du helst vil have sparring fra en bestemt rådgiver. Men det er Djøf, der formidler kontakten.

Introduktion til rådgiverne

Rådgiverne har selv en baggrund som kommunale topchefer og er vant til at agere sparringspartnere for ledere. 

Bjarne Pedersen er kommunaldirektør i Rudersdal Kommune og har tidligere varetaget en række kommunale direktørposter bl.a. som børne- og kulturchef i Ringe Kommune, socialdirektør i Søllerød Kommune og kommunaldirektør i Søllerød Kommune. Bjarne Pedersen har været medstifter af og formand for en af landets største efterskoler, Glamsdalens Idrætsefterskole. Derudover har Bjarne Pedersen været formand og næstformand for Kommunaldirektørforeningen og har haft en række andre tillidsposter, samt deltaget i en lang række udvalg i KL–regi og Kombit-regi. Endelig har Bjarne Pedersen en årelang erfaring som mentor og coach.

Ib Oustrup er i dag konsulent i eget firma. Han har en bred ledererfaring som direktør i COK og tidligere som administrerende direktør i Ingeniørforeningen IDA og flere kommunale direktørposter, bl.a. som kommunaldirektør i Fakse Kommune og socialdirektør i Næstved Kommune. Gennem hele sin karriere har Ib Oustrup været engageret inden for mange forskellige netværk og bestyrelser. I dag er han medlem af ledernetværket VL16 og af VELUX-fondens bevillings- og støtteudvalg på det sociale område. 

Mogens Hegnsvad har været chef i de 3 niveauer, institution (sygehuschef), forvaltningschef (økonomichef) og senest kommunaldirektør i Gribskov (tidligere Græsted-Gilleleje) i 24 år, frem til sin pensionering 2012. Han har siden været adjungeret professor på CBS, medlem af debatkredsen Forums styregruppe og med i redaktionen af Ledelsesavisen på sitet denoffentlige.dk. Hans særlige interesseområde er organisation og ledelse.

Søren Lund Hansen er uddannet lærer og har bestridt stillinger som skoleleder, børne- og ungedirektør og i de sidste 20 år kommunaldirektør i 5 kommuner. Har derfor bredt kendskab til de forskellige kulturer og miljøers arbitrære og indimellem modsatrettede forventninger til topledelsen.

 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.