]]>

Nyhedsmail

3 vigtige ting du skal huske i dit job

Du skal være opmærksom på, at der gælder en ledelsesret, tavshedspligt og loyalitetspligt, når du starter i et nyt job.

Chefen bestemmer 

Ledelsesretten betyder kort fortalt, at det er din chef, som bestemmer, hvilke arbejdsopgaver du skal løse. Det chef bestemmer også, hvordan og hvornår du skal løse dine opgaver, så længe det ikke er i strid med lovgivningen eller en gældende kollektiv overenskomst.

Det betyder, at hvis din chef fx beder dig klargøre noget materiale til et møde, så er du forpligtet til at gøre det. Selvom du har andre opgaver, du også skal lave. Husk også, at din chef godt kan bede dig om at lave kaffe, hente kopier i kopimaskinen eller lave referater af møder, selvom det ikke står i din jobbeskrivelse.

Alle opgaver kan ikke altid være lige spændende. Der vil altid være nogle opgaver, som du ikke synes matcher din profil 100%, men de skal stadig løses. Er du fleksibel på disse områder, er chancen for, at din chef også er fleksibel over for dig langt større. 

Nægter du derimod at løse opgaverne, bringer du dig selv i unødig konflikt med ledelsen.

Du skal kunne holde på en hemmelighed 

Din arbejdsgiver har krav på, at du behandler særlige oplysninger fortroligt. Det er dog ikke alle oplysninger, der er fortrolige. Der skal sondres mellem virksomhedens beskyttede viden og knowhow – og din almindelige erhvervserfaring, brancheindsigt og uddannelse m.v. Grænsen er dog flydende og uskarp.

Det beskyttede kerneområdet er virksomhedens interne og fortrolige oplysninger af erhvervsmæssig karakter. Det kunne eksempelvis være oplysninger om arbejdsgiverens produkter, kunder og kundeemner, pris- og rabatpolitik, oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, markedsføringsstrategier og materialer, produktoplysninger, virksomhedsstrategier, budgetter m.v. 

Disse oplysninger må du ikke benytte, hvis du fx opretter en konkurrerende virksomhed eller tager ansættelse hos en anden arbejdsgiver. 

Før oplysninger er beskyttet af lov om forretningshemmeligheder, og derfor behandles fortrolige, skal oplysningerne være:

  • af konkret karakter (ctr. ideer eller koncepter som ikke nedskrevet)
  • kendt af en kun begrænset kreds af personer på virksomheden (oplysninger bestemt til udlevering til kunder elle samarbejdspartner, eller som kan findes på internettet, er ikke en erhvervshemmelighed)
  • behandlet fortroligt af arbejdsgiveren selv
  • af betydning for arbejdsgiverens konkurrenceevne eller markedsposition.

Hvis du bryder din tavshedspligt, kan du i værste fald blive bortvist og mødt med krav fra arbejdsgivers side for overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder.

Du skal være loyal 

Du har pligt til at optræde loyalt over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må ikke foretage dig noget, der kan skade din arbejdsgiver. Du må f.eks. ikke tale dårligt om din arbejdsgiver overfor eksterne eller arbejde for en konkurrent, mens du stadig får løn fra din arbejdsgiver.

Pligten til at være loyal mod din arbejdsgiver gælder altid, selvom det ikke er nævnt i din ansættelseskontrakt. I værste fald kan en overtrædelse af loyalitetspligten blive betragtet som grov misligholdelse fra din side og medføre en bortvisning.

Du vil i dette tilfælde ikke være berettiget til løn i opsigelsesperioden.

Få professionel rådgivning om dit arbejdsliv

Vil du gerne have en professionelsparringspartner, kan du altid ringe til Djøf. Her får du værdifuld rådgivning til alle facetter af dit arbejdsliv og din karriere. 

Ring til Djøf alle hverdage mellem kl. 9-16 på 33 95 97 00, eller skriv en mail dk¤djoef¤djoef
 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.