]]>

Djøf

Opsigelse studiejob

Vil du selv sige op, eller er du blevet opsagt? Læs alt om hvordan du siger dit studiejob op og om de regler, der gælder, hvis din arbejdsgiver siger dig op.

Reglerne om opsigelse afhænger af, om du er ansat som funktionær i dit studiejob eller ej. Du er ansat som funktionær, hvis punkterne nedenfor er gældende i din ansættelse:

  • Du arbejder mere end otte timer om ugen i gennemsnit.
  • Du arbejder på kontor eller med salg.
  • Din arbejdsgiver bestemmer, hvad du skal lave.

Er du ikke ansat som funktionær, vil reglerne om opsigelse og varsler typisk fremgå af din kontrakt. Tag derfor altid kontakt til Djøf og få konkret rådgivning om din situation.

Du vil selv sige op

Når du er ansat som funktionær, kan du sige dit studiejob op med en måneds varsel til udgangen af en måned – det vil sige løbende måned + en måned. Vil du fx gerne stoppe i dit job d. 30. september, skal du altså sige op i løbet af august og senest d. 31. august for at nå det.

Når der er aftalt prøvetid

Er det udtrykkeligt aftalt i din kontrakt, at du er ansat på prøve i de første tre måneder af din ansættelse, kan du sige op med dags varsel i hele prøvetiden.

Der kan dog også være aftalt et gensidigt varsel på 14 dage i prøvetiden. Det betyder, at du kan sige op med 14 dages varsel i hele prøvetiden, men dog kun så længe dit varsel kan rummes inden for prøvetiden. Er der mindre end 14 dage tilbage af din prøvetid, kan du derfor kun sige op med dit normale opsigelsesvarsel på en måned til udgangen af en måned.

Sådan skriver du en opsigelse

En mundtlig opsigelse er lige så gyldig som en skriftlig, men en mundtlig opsigelse kan være svær at bevise. Derfor anbefaler vi altid, at du opsiger din stilling på skrift. 

Eksempel på opsigelse:

(Datoen for din opsigelse)

Jeg opsiger dags dato min stilling som xx og har sidste arbejdsdag d. xx.xx.xxxx (som er den sidste dag i den efterfølgende måned).

Med venlig hilsen

Navn

Hvem skal have din opsigelse og hvornår?

Du skal aflevere eller sende din opsigelse til din nærmeste leder. Kan du ikke få fat på din leder, må du gå til din leders leder, men i dette tilfælde du bør sætte din nærmeste leder cc. på mailen. 

Hvis du siger dit job op i en email, skal du sikre dig, at mailen kommer frem til din arbejdsgiver. Du kan eventuelt også sige op i en sms, men kun hvis det er en anerkendt kommunikationsform på din arbejdsplads.

Din opsigelse skal senest være kommet frem til din arbejdsgiver inden for ophør af normal arbejdstid den sidste hverdag i den måned, hvor du siger op. Bed modtageren om at bekræfte, at de har modtaget din opsigelse - enten med underskrift på selve opsigelsen eller pr. mail, hvis du har sendt din opsigelse på mail. Så har du nemlig dokumentation for, at du har varslet din opsigelse korrekt, og at din arbejdsgiver har fået din opsigelse til tiden.

Du har ikke pligt til at oplyse, hvorfor du siger op. Det vælger du selv, om du vil oplyse.

Efter du har sagt dit studiejob op

Hvis du og din leder ikke aftaler noget andet, har du i opsigelsesperioden de samme forpligtelser over for din arbejdsgiver, som før du sagde op. Det betyder, at du fortsat skal være loyal og gå på arbejde, som du plejer. Og du får selvfølgelig også din sædvanlige løn i opsigelsesperioden. 

Du er blevet opsagt

Når du er ansat som funktionær, afhænger din arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for dig af, hvor længe du har været ansat:

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel Frist for opsigelse
0-3 måneder med aftalt prøvetid 14 dage Du skal modtage opsigelsen inden 14 dage før udgangen af 3  måneder
0-6 måneder 1 måned Du skal modtage opsigelsen inden udgangen af 5 måneder
6 måneder - 3 år 3 måneder Du skal modtage opsigelsen inden udgangen af 2 år og 9 måneder
3-6 år 4 måneder Du skal modtage opsigelsen inden udgangen af 5 år og 8 måneder
6-9 år 5 måneder Du skal modtage opsigelsen inden udgangen af 8 år og 7 måneder
Over 9 år 6 måneder Opsigelse efter 8 år og 7 måneder 

Din arbejdsgiver skal senest opsige dig ved en måneds udgang, og dit opsigelsesvarsel begynder først at løbe efter den måned, hvor du er blevet opsagt. Bliver du fx opsagt den 17. april og har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, begynder dit opsigelsesvarsel derfor først at løbe fra 1. maj. Din sidste dag i jobbet bliver derfor den 31. juli.

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden tæller med i din ansættelsestid. Vil din arbejdsgiver fx opsige dig, når du har været ansat i 2 år og 10 måneder, har du ikke krav på 3, men på 4 måneders varsel. Lægger du din ansættelsestid på 2 år og 10 måneder sammen opsigelsesvarslet på 3 måneder, når du nemlig op på at være ansat i over 3 år, når opsigelsesvarslet udløber. Derfor skal du siges op med 4 måneders varsel.

Når der er aftalt prøvetid

Er der aftalt 3 måneders prøvetid i din kontrakt, kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel. Din arbejdsgiver kan senest opsige dig med 14 dages varsel, når du har været ansat i 2½ måned. Det skyldes, at opsigelsesvarslet på 14 dage skal kunne rummes i prøveperioden på 3 måneder.
Overskrider din arbejdsgiver fristen, har du ret til et opsigelsesvarsel på mindst 1 måned til udgangen af en måned.

Hvornår skal du have opsigelsen

Du skal modtage en opsigelse senest klokken 23.59 den sidste dag i måneden før, dit opsigelsesvarsel begynder. Hvis du har 3 måneders opsigelsesvarsel og skal fratræde den 31.juli, skal du altså have modtaget opsigelsen senest den 30. april kl. 23.59. Modtager du den først dagen efter - den 1. maj - rykker din opsigelse med en hel måned.

Sagligt begrundet opsigelse

Du kan kræve at få en skriftlig begrundelse for opsigelsen. Hvis du er blevet opsagt med en begrundelse, som du ikke mener er reel, eller du af andre årsager er uenig i begrundelsen, bør du sammen med Djøf overveje, om opsigelsen er usaglig. Afhængig af hvor, hvordan og hvor længe du har været ansat, kan du nemlig have mulighed for eventuelt at få en godtgørelse for usaglig afsked. Du har til gengæld ikke krav på at blive genansat.  

Mulighed for fritstilling

Når du er blevet opsagt, er udgangspunktet, at du skal arbejde som normalt i hele opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille dig, men du kan ikke kræve det.


En fritstilling betyder, at din arbejdsgiver helt giver afkald på din arbejdskraft. Du skal derfor hverken møde op på din arbejdsplads eller stå til rådighed for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden, men du får stadig udbetalt din løn. Derfor er det vigtigt, at du er 100% sikker på, at du er blevet fritstillet og ikke bare sendt hjem.

Du er i fritstillingsperioden stadig ansat hos din arbejdsgiver og er derfor stadig underlagt en loyalitetsforpligtigelse. Du må dog gerne starte nyt arbejde – bare ikke i en konkurrerende virksomhed.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale fuld løn de første tre måneder af din fritstillingsperiode (minimalerstatningsperiode) – også selvom du får løn fra en ny arbejdsgiver. Hvis din fritstillingsperiode er længere end 3 måneder, kan din arbejdsgiver modregne lønnen fra en ny arbejdsgiver i din nuværende løn.