]]>

Djøf

Sygdom og studiejob

Har du ret til løn under sygdom i dit studiejob? Eller vil du gerne vide, hvornår din arbejdsgiver kan kræve, at du fremviser en lægeerklæring? Læs om dine rettigheder i forbindelse med sygdom.

Hvis du bliver syg skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om, at du er syg og derfor ikke kommer på arbejde. Hvis ikke du sygemelder dig, kan dit fravær betragtes som udeblivelse og i værste fald føre til en bortvisning.  

Mange arbejdspladser har retningslinjer for, hvordan du skal sygemelde dig. Tjek derfor altid din kontrakt, personalehåndbogen eller spørg din leder, hvilke retningslinjer du skal følge i tilfælde af du skal sygemelde dig. 

Løn under sygdom

Du har ret til løn under sygdom, hvis du er ansat som funktionær. 

Hvis du selv fastlægger dine arbejdsdage/arbejdstid, uden at faste arbejdsdage aftales på forhånd, så kan du pålægges at udføre arbejdet på et andet tidspunkt, hvor du er rask.  

Du skal som udgangspunkt ikke udføre arbejde i din sygdomsperiode. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du kan møde på arbejde, så skal du afklare din arbejdsevne med din læge.  

Du har kun mulighed for at holde fri med løn på barnets 1. og/eller 2. sygedag, hvis det står i din kontrakt eller i en overenskomst.

Dokumentation for sygdom

Du er ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler. Din arbejdsgiver har dog ret til at bede om dokumentation på din sygdom fra din læge. Typisk udarbejdes en friattest. Af friattesten fremgår det, at du ikke kan arbejde grundet sygdom. Din arbejdsgiver skal betale for friattesten.  

Din arbejdsgiver kan også bede om en varighedserklæring, hvor lægen vurderer sygdommens længde. Normalt vil der også være en vurdering af hvornår du er arbejdsdygtig igen i friattesten. Varighedserklæringen angiver ikke, hvad du fejler.

Slutteligt kan din arbejdsgiver også bede om en mulighedserklæring. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad du kan på trods af din sygdom. Formålet er at bidrage til, at du fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, dig og din læge.

Opsigelse på grund af sygdom

Selv om du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt opsige dig. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet. Har du været ansat i mindre end 12 måneder skal arbejdsgiver dog ikke begrunde opsigelsen. Dette kan være anderledes hvis du er ansat på en overenskomst. 

Det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvor stort et sygefravær der skal til, før din arbejdsgiver vil have rimelig grund til at opsige dig. 

Har du aftalt en 120 dags regel i din kontrakt betyder det, at arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel hvis du har haft 120 sygedage inden for de sidste 12 måneder. I dette tilfælde skal opsigelsen ikke begrundes yderligere, uanset hvor længe du har været ansat. 

Vi anbefaler, at du kontakter Djøf, hvis du er blevet opsagt.