]]>

Djøf

Krisehåndtering i praksis

Deltag i Krisehåndtering i praksis, og løs simulerede virkelighedstro krisescenarier fra arbejdslivet. Du får blandt andet erfaring med krisestyring, så du står stærkere, i dit første job som nyuddannet.

Få et forspring i dit næste job

Som deltager i Krisehåndtering i praksis er du med i virkelighedsnær simulering af hverdagen i en fiktiv virksomhed. Sammen med studerende fra andre studieretninger skal du over tre dage løse tre scenarier med forskellige problemstillinger, inden de udvikler sig til kriser for virksomheden. Det kan være alt fra #MeToo, hackerangreb til røde tal på bundlinjen og fyringsrunder.

Jeres sammenspil og fagligheder er udgangspunktet for, om I lykkes med at håndtere problemerne med innovative og bæredygtige løsninger. Derfor skal I samarbejde som team og bruge jeres fagligheder aktivt.

Gennem hele simuleringen er der fokus på din udvikling. Der vil løbende være tid til refleksion og sparring, så du får afdækket dine styrker og svagheder. Du lærer også, hvordan du skal tackle lignende situationer i fremtiden. Den løbende evaluering styrker din selvforståelse, rolle og indsigt i egne kompetencer.

Krisehåndtering i praksis er en genvej til arbejdslivet. Du bliver klædt på til at navigere i en hverdag med hurtige omstillinger og krav om innovative løsninger under et stort tidspres. Det giver dig et forspring i dit næste job og i det første job efter studiet.

Du styrker din profil med nye kompetencer

Når du deltager virkelighedsnære scenarier fra arbejdslivet, lærer du dine faglige og personlige kompetencer at kende, og hvordan du sætter dem i spil. Du bliver også introduceret til nye faglige og relationelle værktøjer, som du kan bruge i hele din karriere.

Som deltager styrker du din profil med nye kompetencer som fx at:

  • planlægge og implementere kommunikationsstrategier
  • træffe bæredygtige beslutninger under tidspres
  • evaluere og give konstruktiv feedback i et professionelt fællesskab
  • planlægge og styre møder med mange interessenter
  • samarbejde i teams på tværs af faggrupper
  • argumentere for dine holdninger og holde fast i dine værdier.

*Du skal være medlem af Djøf for at deltage. Bliv medlem for 0 kr. de første 12 måneder.

Casebeskrivelse

Som deltager bliver du en del af et talentprogram for spirende ledere hos den fiktive virksomhed CannabePure. Virksomheden producerer cannabisolie og te – og har ti år på bagen. Efter en blød opstart har virksomheden haft en voldsom vækst i de seneste fem år. Derfor har CannabePure nu 250 medarbejdere, som arbejder i Danmark, Irland og Bruxelles.

CannabePure drømmer om at skabe yderligere vækst og styrke sit brand på miljøvenlig smertelindring. Målet er få tilført kapital nok via et aktiesalg inden for de kommende tre år for derefter at blive børsnoteret.

Væksten skal blandt andet ske gennem det amerikanske marked. CannabePure arbejder derfor på at opnå en godkendelse hos den amerikanske Food and Drugs Agency – FDA. Derudover arbejder CannabePure også hårdt for at blive miljøcertificeret efter ISO 14005/EMAS-standarden.

En kombination af begge indsatser skal åbne for, at CannabePure kan udvide sine produktionsområder til dyrkning og på sigt få produktion af olie og te i flere lande end Danmark og Irland. Men selvom virksomheden trives og er i vækst, er CannabePure også sårbar overfor kriser – både internt og eksternt.

Med en unik viden om cannabisproduktion og fart på markedet er selskabet særligt interessant for internationale aktører. På godt og ondt. Og med mange nye ansatte er trivsel og godt arbejdsklima en vigtig faktor for at sikre kvalitet, stabilitet og fortsat vækst.

Men det kan være svært at vækste uden at møde knaster på sin vej. Og her er ledelse en vigtig nøgle til succes. Som ledelsestalent skal du derfor være med til at sikre, at knaster ikke udvikler sig til kriser.

Praktisk information

Krisehåndtering i praksis er et forløb, der afvikles over tre dage. 

Datoer:

  1. Dato for 1. møde 27. januar 2022 kl. 9-16
  2. Dato for 2. møde 23. februar 2022 kl. 9-13.30
  3. Dato for 3. møde 15. marts 2022 kl. 9-14.30

Sted:

Djøf – Gothersgade 133, 1123 København K

Pris:

Det er gratis at deltage, og på alle mødedage indgår fuld forplejning.

Tilmeld dig

Når du tilmelder dig deltagelse i Krisehåndtering i praksis, bliver du tilmeldt alle tre møder. Din deltagelse på de tre møder er obligatorisk, da det er et sammenhængende forløb.

Der er begrænset antal pladser.

Tilmeldingsfristen er 19. januar 2022.

*Du skal være medlem af Djøf for at deltage. Bliv medlem for 0 kr. de første 12 måneder.