]]>

Djøf

Strategi

Djøf er medlemmernes forening – og det skal medlemmerne mærke. Vi arbejder for løn og vilkår, der gør et godt og langt arbejdsliv muligt. Og vi giver vores medlemmer adgang til karriererådgivning, juridisk hjælp og faglig og personlig udvikling lige fra studiestart til seniorliv.

Djøf er dannet af medlemmerne for medlemmerne, og den vigtigste opgave er at varetage vores medlemmers interesser:

  • Vi arbejder for gode vilkår gennem hele studie- og arbejdslivet. 
  • Vi tilbyder en stærk platform for personlig og faglig udvikling i karrierens forskellige faser. 
  • Vi er medlemmernes – og deres fags – konstruktive stemme i den offentlige debat.

Djøfernes arbejdsliv er i bevægelse. Den virtuelle arbejdsplads supplerer den fysiske, multifase-arbejdslivet afløser den lineære karriere, vi går senere på pension, og kravene til at udvikle vores kompetencer stiger og fortsætter gennem hele arbejdslivet.

I Djøf bevæger vi os sammen med vores medlemmer. Altid med medlemmernes behov i fokus – i dag og i frem

Strategi 2025

Som fagforening har Djøf til opgave at skabe de bedste mulige arbejdsvilkår for medlemmerne. Det kræver bl.a., at vi kan sætte fingeraftryk i samfundsdebatten – og meget gerne sammen med andre. Vi skal have udsyn og tænke langt. Og vi skal koble mennesker på tværs af interesser, uddannelser og geografi. Djøfere spiller en vigtig rolle i at få samfundet til at hænge sammen. Det forpligter.
Sara Vergo - Djøf
Sara Vergo, formand i Djøf

Fire temaer danner rammen for Djøfs strategi 2025, hvor vores fokus er på flere medlemmer og mere tilfredse medlemmer.

  1. Tættere på medlemmet. Vi ønsker, at vores medlemmer finder og dyrker interessefællesskaber, der nærer arbejdsglæden, fagligheden og nysgerrigheden. Vi skal styrke nærmiljøet og spotte de trends, der bevæger fremtidens arbejdsmarked. Det kræver, at vi møder vores medlemmer, og undersøger, hvad der optager dem.
  2. Fokus på medlemmets behov. Alle vores medlemmer skal opleve at få høj værdi og mening i deres medlemskab af Djøf. Derfor skal vores tilbud og kommunikation altid tage afsæt i og matche medlemmets behov, livsfase og karrieresituation.
  3. Fællesskab og følgeskab. Flere medlemmer skal opleve Djøf som den fælles stemme, der sørger for, at deres bidrag i samfundet og erhvervslivet bliver hørt og anerkendt. Vi vil inkludere, engagere og kommunikere levende for at skabe forståelse, fællesskab og følgeskab.
  4. Arbejdslivets vilkår Arbejdsmarkedet forandrer sig. Det gælder det enkelte medlems arbejdsliv og karriere, og det gælder på de mange og forskellige arbejdspladser, hvor Djøfs medlemmer hver dag skaber udvikling og værdi. Derfor skal Djøf målrette sine politiske positioner, tilbud og strategiske indsatser, så de matcher vores medlemmernes arbejdsliv. Nu og i fremtiden.

Purpose: At få samfundet til at finde sammen

Essensen af samfund er at finde sammen. Finde sammen i fælles interesse – og finde nye muligheder sammen. Det er ikke blot en opgave for den offentlige sektor. Eller det private erhvervsliv. Det er opgaven for os alle. Sammen.

Og det kræver, at vi kan koble mennesker og systemer til nye sammenhænge – og ny sammenhængskraft. At vi kan tage alle betragtninger med og vælge det, der kan få fremtiden til at gå op.

Behovet for at flytte sig og påvirke udviklingen er en drivkraft, vores medlemmer deler. Og som medvirker til, at de gør en forskel i deres job og for samfundet.

Ikke blot for de fleste – men til alles bedste.

Politikker og analyser

Djøf taler vores medlemmers sag. Vi vil være en tydelig og konstruktiv stemme i den offentlige debat om alt det, der former og påvirker det moderne arbejds- og studieliv. Derfor blander vi os i den politiske debat og kvalificerer den med holdninger, undersøgelser og analyser. Vi sætter dagsordenen, når det gælder vores medlemmers arbejdsliv, og vi bidrager med vores perspektiv i debatter om samfundets centrale udfordringer.