]]>

Djøf

Hvem er Djøf

Djøf er en faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. Vi repræsenterer 108.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Djøf er dannet af medlemmerne med det formål at varetage deres kollektive og de individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Mange medlemmer arbejder med analyse, strategi, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det. Vi bruger hinanden til at blive bedre og skaber sammen et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold.

Som faglig organisation understøtter vi og arbejder for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder.

Djøf er ikke en a-kasse. A-kassen tager sig af dagpenge og arbejdsløshedsforsikring, og det er her, du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål om dagpenge eller efterløn.

Djøf anbefaler medlemskab af Akademikernes A-kasse 

Hvem er vi

Djøf blev dannet som Danmarks Jurist- og Økonomforbund i 1971 ved en sammenslutning af Danmarks Juristforbund, oprettet 1918, og Danske Økonomers Forening, oprettet i 1953. I 2010 fusionerede Djøf med C3, tidligere Civiløkonomerne. 

Djøf er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Foreningen ledes af Djøfs bestyrelse og er politisk delt op i 6 delforeninger, der repræsenterer hver sit ansættelsesområde.

Medlemstal

Delforening / Medlemsgruppe Antal
Djøf Privat1 30.903
Djøf Offentlig 31.824
Offentlige chefer i Djøf 8.361
Djøf Advokat 2.975
Øvrige kandidater2  4.973
Arbejdssøgende 2.239
Djøf Senior 5.672
Djøf Studerende 22.201
Medlemmer i alt 109.148

1 Heraf 1.316 selvstændige (ej selvstændige advokater)
2 Heraf 529 selvstændige advokater

Tallene er pr. 1. januar 2024.

Mød medarbejderne

I Djøfs sekretariat rådgiver vi på alle niveauer og især dem, der handler om tryghed i arbejdsliv og karriere. Vores medarbejdere har indgående kendskab til jobmarkedet og er juridiske eksperter. Det gør os i stand til at give dig kompetent sparring, når du er i kontakt med os.

Her kan du møde medarbejderne og se deres ansvarsområder.  Under hver medarbejder finder du kontaktoplysninger.

Politisk ledelse

Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede politiske ledelse. Den højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Karriere i Djøf

I Djøf samles vi om at yde den bedste service til medlemmerne, hvilket er meget motiverende at være en del af. Medarbejderne i Djøf er engagerede, og der er stor opbakning på tværs både fagligt og socialt. 

Her kan du få indblik i Djøf som arbejdsplads, finde ledige stillinger og sende en uopfordret ansøgning.