]]>

Ansættelsesvilkår

Du finder her en gennemgang af de fleste ansættelsesvilkår og vilkår for overenskomster. Du kan også se en række standard-ansættelseskontrakter især for privatansatte. Og du kan finde den overenskomst, som du er dækket af.

Arbejdstid

Se, hvad der gælder af regler om din arbejdstid, når du er offentligt ansat og privatansat.

Arbejdstid når du er offentligt ansat

Rådighedsforpligtelse og -tillæg

Merarbejde og betaling for merarbejde

Deltid når du er offentligt ansat

Plustid når du er offentligt ansat

Arbejdstid når du er privatansat

Deltid når du er privatansat

Børn og barsel

Læs om dine rettigheder i forbindelse med barsel, adoption og syge børn. Du kan også få hjælp til planlægningen af din barsel - brug Djøfs barselsberegner og få en komplet og let overskuelig barselsplan.
Børn og barsel

Ferie, fravær og sygdom

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med ferie, fravær og sydom?

Ferie

Hvad siger ferieloven, og hvilke regler gælder om optjening og afholdelse af ferie, ferie ved fratræden og sygdom under ferie?

Fravær

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med fravær?

Sygdom

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med sygdom?

Kontrakter og overenskomster

Find standardkontrakter og få gode råd til din kontraktforhandling.

Få tjekket din kontrakt

Privatansat medarbejder

Tidsbegrænset ansat

Privatansat leder

Advokat

Advokat­fuldmægtig

Direktør

Administrerende direktør

Overenskomster og aftaler – Privat

Om graduate kontrakter

Konsulenter - selvstændig

Fuldmægtig

Special- og chefkonsulenter - Kommune og region

Chef - Kommune og region

Special- og chefkonsulenter - Stat

Chefkonsulent med personaleledelse Staten

Chef - Stat

Ansatte på universiteter og forsknings­institutioner

Ansatte på gymnasier og erhvervs­gymnasier

Ansatte på professions­højskoler og erhvervs­akademier

Chefer og ledere på uddannelses­institutioner

Overenskomster og Aftaler - Offentlig

Ansat i Grønland

Ansat på udenlandsk kontrakt

Udstationering

Opsigelse

Find ud af hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver opsagt eller selv siger din stilling op. Hvilke varsler gælder der og hvad betyder fritstilling. Læs også om hvad det vil sige at få en advarsel.

Når du selv siger op

Regler om opsigelse

Bonus når du stopper

Din mail når du stopper

Pension og senkarriere

Få information om pension og læs om muligheder for en seniorordning.

Stress og arbejdsmiljø

Stress og dårligt arbejdsmiljø rammer i stigende grad djøfere. Få viden om, hvordan du og din arbejdsgiver kan håndtere udfordringer med fx mobning og stress.

Stress - kend symptomerne

Symptomerne på stress kan være mange og meget forskellige, så det er ikke helt enkelt at vide, om det er stress, du har. Det er vigtigt, du ikke står alene med stresshåndtering.

Arbejdsplads­vurdering - apv

Arbejdsgivere er omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (apv). Den bør bruges til at sikre et sundt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk. Arbejdstilsynet screener alle arbejdspladser.