]]>

Djøf

Samarbejde mellem Lægeforeningen og Djøf

Djøf og Lægeforeningen samarbejder om fællesarrangementer og udveksling af medlemsservice. Vi søger i videst muligt omfang at give alle medlemmer adgang til begge organisationers medlemsservice.

Formålet med samarbejdet er dels at sikre medlemmerne den bedst mulige rådgivning og service – uanset hvilken organisation den enkelte er medlem af - dels at bidrage til at nuancere og kvalificere debatten om udvikling, styring, ledelse og finansiering af sundhedssektoren.

Samarbejdet indebærer, at medlemmer fra begge organisationer får adgang til en række forskellige tilbud.

Det drejer sig om:

 • Tværfaglige ledelsesnetværk og muligheder for sparring i sundhedssektoren.
  Tilbuddene drejer sig om etablering af:
  - netværksgrupper
  - konference-, møde- og kursusaktiviteter
  - mentorordninger
 • Adgang til lukkede hjemmesider.
  Medlemmer af Djøf og Lægeforeningen har adgang til information og service på organisationernes respektive lukkede hjemmesider.

Login til Lægeforeningens hjemmeside

 • Individuel rådgivning og bistand om løn og vilkår.
  Et medlem kan, efter visitation fra egen organisation, modtage individuel rådgivning og bistand om løn og vilkår i den anden organisation.
 • Individuel rådgivning om kompetence- og karriereudvikling.
  Et medlem kan, efter visitation fra egen organisation, modtage individuel rådgivning om kompetence- og karriereudvikling i den anden organisation.
 • Kontante fordele.
  Medlemmer kan gøre brug af den anden organisations kontante fordele, i det omfang de involverede samarbejdspartnere er indforstået med det
 • Tillidsrepræsentantuddannelse.
  Tillidsrepræsentanter, der er medlemmer af Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger, har mulighed for – i et vist omfang – at deltage i Djøfs tillidsrepræsentantkurser.
 • Kurser og bøger.
  Salg af Djøfs bøger og kurser til Lægeforeningens medlemmer sker til Djøfs medlemspris.
 • Abonnement på organisationernes blade.
  Medlemmerne kan abonnere på den anden organisations blade til medlemspris.