]]>

Djøf

Valg til Djøfs fællesbestyrelsesmøde

Valg til Djøfs Fællesbestyrelsesmøde den 1. juni. Vil du med til mødet, skal du meddele det senest den 4. maj 2016.

Få indflydelse og styrk dit netværk

Djøfs fællesbestyrelse holder møde mindst to gange om året. Næste møde bliver afholdt den 1. juni 2016. Djøfs jobsøgende medlemmer har to pladser på fællesbestyrelsens møde. Som udgangspunkt bliver pladserne besat af en jobsøgende vest for Storebælt og en jobsøgende øst for Storebælt.

Fællesbestyrelsen skal på mødet drøfte et eller flere politiske emner af relevans for Djøf og Djøfs medlemmer. Programmet er endnu ikke fastlagt.

Sådan kan du komme med

Er du jobsøgende, og er du interesseret i at deltage på mødet, skal du senest den 4. maj 2016 sende mail til Hanne Petersen fra Djøfs sekretariat på dk¤djoef¤hkp. Ved kampvalg bliver der afholdt valg senest den 18. maj 2016 i Jobværkstederne i Aarhus og København. 

Tidspunkt for valget bliver slået op i Djøfs jobværksteder i København og Aarhus