]]>

Djøf

Stift en djøf-klub

Læs om hvorfor en djøf-klub er relevant på din arbejdsplads.

Djøf-klubber

En klub består af dig og dine djøf-kollegaer. Medarbejdere på din arbejdsplads, som er medlem af Djøf, er samtidig en del af det lokale djøf-fællesskab. Det kalder vi en klub. Chefer og andre, der har ledelse over akademikere, kan ikke være en del af klubben.

Hvorfor skal vi have en djøf-klub?

En djøf-klub arbejder med at:

  • Fremme jeres lokale interesser på arbejdspladsen
  • Sikre medbestemmelse på de forhold, som  har betydning for din arbejdsdag som djøfer

Klubben skaber et netværk mellem djøferne på arbejdspladsen, hvor I kan udveksle erfaringer og informationer. Her kan I drøfte jeres arbejdsvilkår, personalepolitiske emner og andre faglige temaer, der er aktuelle på jeres arbejdsplads.

En djøf-klub styrker også jeres forhandlingsposition overfor ledelsen – for eksempel ved de lokale lønforhandlinger og ved forhandlinger om centrale arbejdsvilkår.

Gennem en djøf-klub kan du også arbejde for at øve indflydelse på Djøfs centrale organer, og for at Djøf Offentligs beslutninger bliver gennemført på din arbejdsplads.

Forberedelse

I skal være mindst 5 djøfere på arbejdspladsen eller i afdelingen (I behøver ikke at sidde fysisk samme sted), før I kan vælge en tillidsrepræsentant og danne et lokalt djøf-fællesskab - klubben. Uorganiserede medarbejdere med djøf-baggrund tæller også med i klubgrundlaget.

I kan for eksempel sagtens danne en djøf-klub for 5 djøfere, som arbejder i den samme kommune – men sidder i hver sin forvaltning. Hvis der er andre djøfere i kommunen, vil de automatisk være medlemmer af klubben.

Har du lyst til at starte en djøf-klub på din arbejdsplads, skal du bruge en liste over djøferne på din arbejdsplads. Den kan du få fra dit personalekontor. 

Djøf hjælper dig med at danne klubben. Djøf-klubben vil også få tilknyttet en konsulent i Djøf, hvor I kan få faglig sparring. Konsulenten kan også komme ud på et klubmøde og holde oplæg om klubarbejde, løn, arbejdstid eller andre faglige emner.

Stift en djøf-klub

Indkald til en stiftende generalforsamling

Du skal starte med at indkalde medlemmerne af Djøf til en såkaldt ’stiftende generalforsamling.’ Her skal I træffe beslutning om, at I vil danne en klub.

Vedtægter for klubben

Er der opbakning til en djøf-klub, kan I vælge at lave vedtægter for klubben – herunder hvilke kompetencer, der er uddelegeret i djøf-klubben. Djøf har lavet et sæt standardvedtægter, som vi anbefaler, at I bruger for den nye klub, evt. med tilpasning efter de lokale forhold.

Vedtægter djøf-klub

Valg af tillidsrepræsentant

Det er også på et klubmøde, fx. stiftende generalforsamling, I skal vælge en tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant og på store arbejdspladser eventuelt også en bestyrelse for klubben. Ikke-medlemmer deltager i valget af tillidsrepræsentant og suppleant, men ikke i valget af klubbestyrelsen. Tillidsrepræsentanten og suppleanten har ansvaret for at varetage klubbens interesser overfor ledelsen.

Klubmøder

Djøf anbefaler, at klubben udover generalforsamlingen også planlægger et antal klubmøder om året. Møderne kan være af orienterende karakter, have et specifikt fagligt emne eller I kan tage jeres arbejdsforhold op til drøftelse.

Det er på klubmøderne, at djøferne beslutter, hvilke emner, holdninger, krav og ønsker, som tillidsrepræsentanten og suppleanten skal gå videre med overfor ledelsen.

Medlemmer i djøf-klubben

Når I danner en klub, skal I overveje:

  • Om klubben kun skal være for djøfere
  • Om klubben også skal dække andre akademikere på arbejdspladsen - i så fald vil der være tale om en såkaldt ’AC-klub’
  • Om I vil invitere studerende til at være med i klubben

Djøf anbefaler, at I danner en djøf-klub, når I er 5 djøfere på arbejdspladsen. Er der færre end 5 djøfere – men flere end 5 akademikere, kan I med fordel danne en AC-klub sammen med de øvrige akademikere.

Det afgørende for, om det skal være en djøf-klub eller en AC-klub, er i sidste ende, om medlemmerne af klubben har sammenfaldende interesser vedrørende løn og andre centrale spørgsmål på arbejdspladsen.

Djøf har udarbejdet forslag til vedtægter for en AC-klub.

Vedtægter AC-klub

Djøf anbefaler

Djøf anbefaler, at medlemmerne på de enkelte arbejdspladser danner en klub så hurtigt som muligt. Så sikrer I optimal indflydelse på jeres arbejdsvilkår og styrker djøfernes netværk på arbejdspladsen.

Djøf anbefaler, at klubberne inddrager de studerende på arbejdspladsen, som er medlem af Djøf, i klubbens aktiviteter og arbejder for at lette overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

Du er meget velkommen til at kontakte Djøf og høre mere om djøf-klubber og tilbud til klubberne på telefon 33 95 97 00.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.