]]>

Djøf

Din funktion som tillidsrepræsentant/ suppleant

Her kan du læse mere om din funktion som tillidsrepræsentant/suppleant, samt hvordan du bevarer energien og engagementet som tillidsrepræsentant/suppleant.

Reglerne for tillidsrepræsentantens funktion fremgår af:

TR-funktioner

Talsmand for lokale vilkår

Som tillidsrepræsentant/suppleant er du talsmand for de medarbejdere, du er valgt af. Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af medarbejderne. Du kan også forhandle om lokale spørgsmål – for eksempel lønforhandlinger, lønpolitik, flekstidsaftaler og andre personalepolitiske tiltag.

Tillid fra medarbejdere og ledelse

Det er din vigtigste opgave, at dine medlemmer og ledelsen har tillid til dig. Du har pligt til at gøre dit bedste for at sikre rolige og gode arbejdsforhold. Du bør altid forsøge at skabe samarbejde og en konstruktiv dialog på din arbejdsplads. Det betyder også, at du skal være det gode eksempel for, at I følger de regler og retningslinjer, som fremgår af overenskomsten og af jeres lokale aftaler.

Som tillidsrepræsentant må du aldrig blive identificeret med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på din arbejdsplads.

Gensidig information

Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra din chef og ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold på arbejdspladsen – dog ikke altid skriftligt.

Din ledelse skal informere dig om forestående afskedigelser, og ledelsen skal holde dig bedst muligt orienteret om ansættelser og andre forhold, der vedrører djøferne. Det kan være advarsler, forflyttelser, væsentlige vilkårsændringer eller fratrædelser.

Du skal også have relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de medlemmer, som du dækker. Du har krav på at få lønstatistisk materiale i forbindelse med jeres lokale lønforhandlinger.

Modsat skal du også informere ledelsen på din arbejdsplads om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet.

Lokale aftaler om tillidsrepræsentanter og suppleanter

I kan lokalt lave aftaler, som fraviger/supplerer de rettigheder, som fremgår af tillidsrepræsentantaftalerne. Lokalaftaler kan opsiges af begge parter efter det aftalte varsel i aftalen. Er der ikke et varsel i aftalen, vil varslet være tre måneder.

TR-værdierne

Som TR navigerer du hver dag i et kompliceret farvand, hvor du nok er nødt til at have mere end stjernerne til at vise vejen. Derfor har Djøf Offentligs bestyrelse formuleret fem forpligtende TR-værdier, som du kan bruge som pejlemærker, når du i det daglige skal holde TR-kursen. 

Læs her de fem TR-værdier.

Bevar energien som TR

I en udfordrende hverdag, hvor arbejdet og karrieren skal plejes sideløbende med rollen og opgaverne som tillidsrepræsentant, kan du måske komme til at glemme dig selv. Her får du nogle gode råd til at bevare energien og engagementet.

Din begejstring er din styrke

Sætter du fokus på begejstringen over din andel i de gode resultater, du er med til at skabe for dine kolleger på arbejdspladsen? Eller på den kompetenceudvikling, du får? Hvad med din egen karriere, og hvordan arbejdet som tillidsrepræsentant kan være med til at åbne døre i den retning, du ønsker, at din karriere tager? Og hvad gør du, når du påvirkes personligt af nogle af de svære sager, du pga. tillidshvervet kan blive en del af?

Måske er det ikke noget du glemmer, men noget, du nedprioriterer i forhold til de mange andre opgaver og udfordringer, der er en del af din hverdag? Noget, du tænker, må være, som det er. Men det behøver det ikke. Din styrke og begejstring er fundamentet for at skabe gode resultater, og Djøf vil gerne hjælpe dig med at sætte fokus på din rolle. Vi tilbyder dig forskellige muligheder for støtte i forhold til dine personlige udfordringer som tillidsrepræsentant.

Ord på dine kompetencer

Tillidsrepræsentantens arbejde er en god mulighed for kompetenceudvikling. Djøf tilbyder dig mulighed for at sætte ord på de kompetencer, du udvikler, og hjælp til at omsætte dem til at understøtte din videre karriere.

Brug for at ventilere

Arbejdet kan også indebære, at du kommer tæt på dine kollegers problemer og befinder dig i svære situationer. Når du som tillidsrepræsentant møder kolleger i krise og i andre situationer, hvor følelserne fylder, er det næsten uundgåeligt, at du selv bliver påvirket af situationen. Vend problemstillingen med en konsulent fra Djøf og få fokus på din egen trivsel, og hvordan du håndterer en svær situation på arbejdet.

Personlig sparring

Du har mulighed for at få personlig sparring - eksempelvis om dig selv i forhold til din karriere eller din egen trivsel og håndtering af svære oplevelser i rollen som tillidsrepræsentant. Ring til Djøfs Karriere og Erhverv på telefon 33 95 97 00 og aftal en tid, eller få generel telefonisk rådgivning ved henvendelse på samme nummer.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.