]]>

Djøf

Forhandlingsret, ledelsesret og fredspligt

Her kan du læse om de grundlæggende spilleregler på det offentlige arbejdsmarked.

Forhandlingsret

Djøf er den forhandlingsberettigede organisation for personer med en djøf-uddannelse. I de offentlige AC-overenskomster er der en liste over, hvilke uddannelser der er omfattet af overenskomsten.

Djøf kan vælge at overlade Akademikerne (AC) retten til at føre overenskomstforhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere.

Retten til at organisere sig

Djøf og de offentlige arbejdsgivere er efter hovedaftalerne enige om at:

  • Fremme et godt samarbejde
  • Virke for rolige og stabile arbejdsforhold på arbejdspladserne

I hovedaftalerne er også fastslået, at de ansatte har ret til at organisere sig i Djøf og de øvrige AC-organisationer.

Hovedaftale mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Hovedaftale mellem AC og KL

Hovedaftale mellem AC og RLTN

Ledelsesretten

Arbejdsgiveren har retten til at:

  • Lede og fordele arbejdet
  • Bruge den arbejdskraft, arbejdsgiveren ønsker

Ledelsesretten skal udøves i overensstemmelse med de kollektive overenskomster og i samarbejde med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne.

Ledelsesretten hindrer ikke, at der lokalt kan blive indgået aftaler, som begrænser ledelsesretten.

Fredspligt

Fredspligt betyder, at medarbejderne ikke kan standse arbejdet, med mindre de har hjemmel til det i deres overenskomst. Der er generelt en fredspligt, når der er indgået en overenskomst.

I nogle tilfælde kan medarbejderne tilsidesætte fredspligten. Det betyder, at medarbejderne har ret til at standse arbejdet uden varsel. Det kan være:

  • Ved betalingsstandsning
  • Hensynet til liv, ære eller velfærd

Det er sjældent aktuelt for overenskomstansatte. Kontakt altid Djøf først inden I bryder fredspligten.

Ret til arbejdsnedlæggelse 

Manglende løn

Har medarbejdere ikke fået udbetalt deres løn, kan de have en ret til at nedlægge arbejdet. Skyldes den manglende eller forsinkede udbetaling en fejl, som arbejdsgiveren forholdsvis nemt kan rette op – så har medarbejderne ikke ret til at nedlægge deres arbejde.

Arbejdsgiveren skal rette problemet hurtigst muligt – for eksempel ved udbetaling af et passende á conto beløb.

Uenighed om lønnens størrelse er ikke en lovlig grund til at standse arbejdet.

Trussel mod liv, ære og velfærd

Hvis en medarbejders liv, ære eller velfærd er truet, kan medarbejderen nedlægge arbejdet. Her skal arbejdsgiveren betale løn for de perioder, hvor medarbejderne med gyldig grund har nedlagt arbejdet. Medarbejderen skal kunne bevise, at:

  • Livs- eller helbredsrisikoen var reel
  • Og medarbejderen var i god tro

Ellers risikerer medarbejderen at blive dømt for en overtrædelse af fredspligten.

En medarbejder kan også standse arbejdet, hvis personen føler sin ære krænket. Det kan for eksempel være, hvis arbejdsgiveren fremsætter meget grove og nedsættende udtalelser. Begrebet ære er relativt og meget forskelligt fra område til område. Kontakt altid din TR eller Djøf, hvis du overvejer at nedlægge arbejdet.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.