]]>

Djøf

Din rolle i SU og MED-udvalg

Her kan du læse om tillidsrepræsentantens rolle i SU og MED-udvalg.

Tillidsrepræsentantens rolle i SU/MED-udvalg

Her finder du anbefalinger i forhold til opgaverne og rollefordelingen mellem tillidsrepræsentantssystemet og SU/MED-systemet.

Tillidsrepræsentantsystemet kontra SU/MED-systemet

Der er flere forskelle på de to systemer. Nogle af de mest afgørende er:

  • Aftalesystemet
  • Løsning af fortolkningstvivl og uoverensstemmelser

Aftaler

Anderledes i SU/MED-udvalg, hvor du er én blandt flere til at indgå aftaler. Her kan det være nødvendigt, at du går på kompromis i forhold til arbejdsgiveren og til andre personalegrupper.

Fortolkning og uoverensstemmelser

I tillidsrepræsentantsystemet går sagen videre til aftaleparterne og eventuelt til en voldgift. Her har voldgiftsretten i modsætning til de fleste SU/MED-sager mulighed for at idømme en bod og andre sanktioner.

Særlige anbefalinger til tillidsrepræsentanter

  • Sæt dig godt ind i jeres forretningsorden for SU/MED-udvalget og SU/MED-aftalerne
  • I krisesituationer kan det være en god idé, at du håndhæver reglerne – på den måde kan du sikre, at du får tilstrækkelig tid til at forberede dig og høre dit bagland
  • Overvej nøje graden af samarbejde med de øvrige personaleorganisationer. Det kan for eksempel være en god idé med faste formøder og ad hoc møder
  • Vær offensiv – kom selv med forslag til retningslinjer
  • Sørg for, at I får ført uenigheder til referat, så du ikke senere bliver mødt med: ’Det er der aldrig protesteret over’ - eller ’det har I aldrig foreslået’
  • Overvej om du skal indgå en aftale i tillidsrepræsentantsystemet fremfor på SU/MED-udvalget. Det kan være mere fordelagtigt at indgå en aftale kun for djøferne end at indgå en aftale, der skal rumme alle personalegrupper

Hvis der opstår alvorlige uenigheder på et SU/MED-udvalg, så anbefaler Djøf, at du ikke trækker dig ud.  Vores erfaringer er, at:

  • Det kan være svært at komme ind igen uden at tabe ansigt
  • Du går glip af information, der er nødvendig for at kunne løfte dine opgaver som medarbejderrepræsentant

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.