]]>

Djøf

Anmeldelse af valg

Regler for anmeldelse af tillidsrepræsentant og indsigelsesret.

Anmeldelse af valg og indsigelse

Anmeld dig elektronisk til Djøf

Du skal anmelde dit valg som tillidsrepræsentant eller -suppleant til Djøf. Det gør du elektronisk via Mit Djøf under fanen "Valgt til TR" og "Anmeld valg som tillidsrepræsentant eller suppleant".

Djøf giver din arbejdsgiver besked om valget

Djøf anmelder dit valg som tillidsrepræsentant/-suppleant til din arbejdsgiver. Du får en kopi af anmeldelsen. Hvis du har angivet, at du også repræsenterer kolleger med tilknytning til andre AC-organisationer, vil Djøf sende kopi af anmeldelsen til den/de pågældende organisation(er) med henblik på medanmeldelse af dig som tillidsrepræsentant for deres medlemmer.

Din arbejdsgiver kan gøre indsigelse mod valget

Arbejdsgiveren kan gøre indsigelse overfor valget til Djøf. Det skal ske indenfor 3 uger efter, at arbejdsgiveren har modtaget anmeldelsen. Arbejdsgiveren mister retten til at gøre indsigelse, hvis de ikke overholder 3-ugers fristen.

Indsigelsen kan være overfor formkrav eller mod tillidsrepræsentantens kvalifikationer.

Gyldighed og beskyttelse

Valget er først gyldigt, når:

  • Det er godkendt af Djøf
  • Djøf har anmeldt valget til arbejdsgiver

Tillidsrepræsentanten er beskyttet fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren er bekendt med valget.

Nyvalg

Valg som tillidsrepræsentant og suppleant bør så vidt muligt gælde 2 år. Ved genvalg behøver du ikke anmelde valget - med mindre den tidligere anmeldelse er tidsbegrænset.

Valg af tillidsrepræsentant kan ske på hvilket som helst tidspunkt efter reglerne i klubbens vedtægter. Hvis I ikke har fastsat nærmere regler, kan medlemmer eller tillidsrepræsentanten altid indkalde til et medlemsmøde med punkt om at vælge ny tillidsrepræsentant. Beslutningen sker ved flertal af de fremmødte.

Nyvalg kan altid finde sted, hvis tillidsrepræsentanten eller suppleanten fratræder.

Valg af fællestillidsrepræsentant

På større arbejdspladser med flere Djøf-tillidsrepræsentanter, kan der efter aftale mellem repræsentanterne og arbejdsgiveren vælges en fælles Djøf-tillidsrepræsentant. I kommunerne er der ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant.

Hvis I vælger en fællestillidsrepræsentant, skal I aftale, hvilke opgaver den pågældende skal have.

En fællestillidsrepræsentant bliver valgt af og blandt tillidsrepræsentanterne på det pågældende område. Valget skal I anmelde til jeres arbejdsgiver. Det skal være underskrevet af alle tillidsrepræsentanterne på den pågældende institution.

Hvor flere AC-organisationer har anmeldt tillidsrepræsentanter, kan I på tilsvarende måde vælge en fælles AC-tillidsrepræsentant. Det kan være en god idé på store arbejdspladser, hvor der er brug for mere koordinering og behov for at matche arbejdsgiveren.

Lokale aftaler

I kan fravige og supplere reglerne om valg af tillidsrepræsentant ved en lokal aftale, som indgås med ledelsen. Det betyder, at I for eksempel lokalt kan aftale at fravige 5-personerskravet og vælge en tillidsrepræsentant, selvom I kun er 3 medarbejdere. I kan også aftale, at der kan være mere end én tillidsrepræsentant til at dække gruppen, for eksempel hvis arbejdspladsen er geografisk spredt, eller hvis Djøf-/AC-gruppen er så stor, at en enkelt tillidsrepræsentant ikke kan dække den.

Lokale aftaler kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

Kontaktpersonordning

Hvis I ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant på jeres arbejdsplads, så kan I vælge en kontaktperson. Kontaktpersonen er ikke omfattet af tillidsrepræsentantreglerne og skal heller ikke anmeldes til arbejdsgiveren.

Ordningen er lavet for at opnå kommunikation mellem Djøf og medlemmerne på arbejdspladser, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant.

Kontaktpersoner har som udgangspunkt ikke nogen forhandlings- og aftalekompetence. Den ligger hos Djøf, når der ikke er valgt en tillidsrepræsentant.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.