]]>

Djøf

Regler for valg

Her kan du læse om reglerne for valg til tillidsrepræsentant og om valggrundlag.

Valggrundlaget

Generelt

I kan vælge en Djøf-tillidsrepræsentant, hvis der er ansat 5 djøfere efter den offentlige overenskomst for akademikere i den pågældende institution/afdeling/kommune/forvaltning. Både medlemmer og ikke-medlemmer tæller med i valggrundlaget. Det betyder, at både medlemmer og ikke-medlemmer skal have mulighed for at deltage i valget.

Særligt for staten

På statsinstitutioner kan I vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant for hver afdeling af institutionen, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 ansatte. Antallet af tillidsrepræsentanter, som det er hensigtsmæssigt at vælge, afhænger af forholdene på det enkelte område – for eksempel om en institution er fordelt på flere geografisk adskilte lokaliteter.

Særligt for kommuner og regioner

Her kan I vælge 1 tillidsrepræsentant for hver institution, hvis den pågældende repræsenterer minimum 5 ansatte.

Overenskomstgruppe og valgfællesskab 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe

I kan vælge 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe. Hver AC-organisation udgør en overenskomstgruppe, så djøferne er én overenskomstgruppe.

Det betyder, at medlemmer i hver organisation i AC-overenskomsten kan vælge 1 tillidsrepræsentant, hvis organisationen repræsenterer minimum 5 ansatte på arbejdspladsen.

Flere tillidsrepræsentanter pr. overenskomstgruppe

Hvis der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte, kan I vælge flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe. Her er det vigtigt, at I aftaler:

  • Hvilke områder den enkelte tillidsrepræsentant har ansvaret for.

Valgfællesskab

Hvis I er under 5 ansatte i en overenskomstgruppe, kan I vælge at lave et valgfællesskab med en anden AC-gruppe på jeres arbejdsplads. Her vælger I en fælles tillidsrepræsentant.

I skal meddele valget:

  • Til den organisation, som tillidsrepræsentanten og suppleanten er organiseret i. Husk også at oplyse, hvilke andre AC-organisationer den pågældende er tillidsrepræsentant for.

Djøf har ikke noget i mod, at en Djøf-tillidsrepræsentant og -suppleant repræsenterer medlemmer af andre AC-organisationer. Djøf godkender også en anden AC-organisations medlem som tillidsrepræsentant for medlemmer af Djøf.

Valgbarhed handler om, hvem der kan blive valgt som tillidsrepræsentant. Du skal være organiseret for at blive valgt som tillidsrepræsentant.

Særligt for staten

I staten kan en ansat blive valgt som tillidsrepræsentant, hvis den pågældende har været ansat 9 måneder hos ansættelsesmyndigheden.

Særligt for kommuner og regioner

Her skal du have mindst 6 måneders ansættelse i kommunen eller regionen for at blive valgt.

Valgret

Som udgangspunkt har alle valgret. Det vil sige, at alle kan deltage i afstemning om valg af tillidsrepræsentant. Valgretten omfatter alle ansatte (både medlemmer og ikke-medlemmer) efter de offentlige AC-overenskomster - bortset fra:

  • Overenskomstansatte chefer, der ikke indgår i valggrundlaget
  • Konsulenter i lønramme 36 eller derover, der har ledelsesbeføjelser over for andre akademikere

Special- og chefkonsulenter plus vicekontorchefer indgår i valggrundlaget og kan også være med til at vælge en tillidsrepræsentant, hvis de ikke har ledelsesbeføjelser over for andre akademikere.

Valgperioder

Der er ikke centrale regler for længden af tillidsrepræsentantens valgperiode, dog anbefales det, at valget om muligt gælder for mindst to år. I klubbens vedtægter kan I beslutte, hvornår der lokalt skal afholdes tillidsrepræsentantvalg.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.