]]>

Djøf

Overenskomster og lokalaftaler

Læs om indgåelse af overenskomst på det private arbejdsmarked, og find en oversigt over gældende overenskomster og lokalaftaler for den private sektor.

Der er indgået mange og meget forskellige overenskomster på det private arbejdsmarked. Overenskomsterne er så forskellige, fordi de afspejler den virksomhed, hvor overenskomsten er indgået. Nogle overenskomster fastsætter alene generelle vilkår for ansættelsen og andre indeholder også indplacering på lønniveau.

Overenskomster kan omfatte akademikere alene og andre er indgået for samtlige menige medarbejdere i virksomheden. Klubbernes sammensætning og størrelse er således forskellig. Nogle steder har man en stor Djøf-klub og andre steder har man en lille AC-klub. I store klubber kan man vælge at have en bestyrelse, og det kan også være, at der er nedsat et samarbejdsudvalg og et medarbejderudvalg. Nogle steder er der flere tillidsrepræsentanter, og andre steder har man måske kun en enkelt eller slet ingen.

På de områder hvor overenskomsterne og forhandlingssystemet ligner de offentlige overenskomster, kan det anbefales at læse mere på siden vedr. offentlige tillidsrepræsentanter.

Ny overenskomst og lokalaftaler

Et ønske om en lokalaftale, også kaldet en husaftale, eller en overenskomst opstår ofte fra ledelsens side, men det kan naturligvis også være klubben, som bringer ønsket frem for arbejdsgiver. Når parterne er enige om, at der skal arbejdes på at indgå en lokalaftale eller en overenskomst, står Djøf klar med råd, vejledning og meget mere.

Afgørende for hvad der vil være bedst for den enkelte arbejdsplads afhænger af mange forskellige forhold, herunder hvilke behov og ønsker arbejdspladsen har - både set fra medarbejdernes og ledelsens synspunkt. Herudover er det relevant, hvor stor arbejdspladsen er, hvor mange medarbejdere der skal være omfattet – skal det være en overenskomst for djøfere, AC’ere generelt eller for samtlige medarbejdere? Hvordan er arbejdspladsen ellers indrettet? Hvilke behov og ønsker er der lokalt?

Der er forhold, som bedst reguleres på individuel basis, og andre som med fordel kan reguleres i kollektiv overenskomst eller husaftale.

Indgåelse af husaftale eller overenskomst

Djøf har stor erfaring med etablering og forhandling af overenskomster og aftaler på det private og offentlige arbejdsmarked. Det er forskelligt, hvor stor en rolle Djøf spiller ved selve forhandlingen af en husaftale eller overenskomst. I nogle tilfælde er det tillidsrepræsentanten, der har dialogen, og som gennemfører selve forhandlingen med ledelsen. Når det er tilfældet, er Djøf løbende i dialog med tillidsrepræsentanten. I andre tilfælde vil det dog være Djøf, der, sammen med tillidsrepræsentanten, forestår den egentlige forhandling med ledelsen.

Se eksempel på husaftale

Hvad kan Djøf bidrage med?

Djøf bidrager med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet i husaftalen eller overenskomsten og til udarbejdelse af tekster.

Djøf kan således bistå tillidsrepræsentanten og klubberne med at tilrettelægge de forskellige faser i processerne, give råd om muligheder og faldgruber og hjælpe med analyser samt afklaring af problemstillinger.

Djøf hjælper naturligvis også gerne på indholdssiden, hvor Djøf på baggrund af stor erfaring med arbejdsret og personalejura kan give råd om lovgivning og praksis samt håndtering af personalejuridiske emner.

Djøf kan i øvrigt bistå ved analyse af økonomi og lønforhold indenfor de forskellige brancher.

Kontakt Djøf på telefon 33 95 97 00 for at booke en konsulent fra Djøfs Forhandlingsafdeling.