]]>

Årets forhandlerseminar den 22. november 2018

Forhandlerseminar om læringen fra OK18, den danske model og komplekse delegationsforhandlinger.

Den 22. november 2018 holder Djøf sit årlige forhandlerseminar for alle tillidsrepræsentanter, der har gennemført Djøfs forhandleruddannelse. Årets tema er komplekse delegationsforhandlinger, og der er masser af læring at hente i OK18-forløbet.

Hvor, hvornår og hvem?

Forhandlerseminaret er et endagsseminar, der afholdes den 22. november i historiske rammer på Arbejdermuseet i København.

Du kan deltage, hvis du har gennemført hele Djøfs forhandleruddannelse.

Vi runder dagen af med middag og netværk.

Tema

Centrale forhandlere fra OK18 forløbet sætter deres erfaringer i spil. De reflekterer over deres egen forhandlingspraksis og hvilken læring de tager med sig fra forårets højspændte forhandlinger.

Derudover kaster vi et undersøgende blik på den danske model i et offentligt perspektiv.  

Det hele bygger op til en eftermiddag, hvor I selv bliver kastet ud i en langstrakt og kompleks delegationsforhandling.  

Invitationen er på vej

Når de sidste praktiske forhold er på plads, sendes invitationerne ud. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.