]]>

Anden bølge af #MeToo

Seksuel chikanen findes desværre i alle brancher. Med anden bølge af #MeToo er der skabt momentum for at gøre noget ved kulturen på de danske arbejdspladser.

Anden bølge af #MeToo har for alvor flyttet dagsordenen om seksuel chikane fra at være en debat om, hvorvidt der overhovedet er et problem til i stedet at handle om, hvad der skal gøres ved det.

Chikane findes i alle brancher

Mange beretninger fra en lang række brancher har tydeliggjort et stort behov for at gøre op med sexisme, chikane og magtmisbrug, som i alt for høj grad kendetegner det danske arbejdsmarked. Seneste har Djøf i en undersøgelse blandt advokater fundet, at hver tredje kvinde og hver ottende mand er blevet krænket seksuelt.

Hvem er særligt udsatte?

Fra arbejdsmiljøforskning ved vi, at yngre kvinder mellem 18 og 35 år er særlig udsatte for seksuel chikane i arbejdslivet. Samme forskning påpeger også, at kvinder, der er ansat på arbejdspladser, hvor størstedelen af de ansatte er mænd, er ekstra udsatte – både for seksuel chikane fra overordnede og fra kolleger. Men det betyder ikke, at både mænd og ældre kvinder ikke oplever seksuel chikane. Alle uanset udseende, køn, alder og position kan blive udsat for seksuel chikane. En anden gruppe, der også kan være ekstra udsatte, er homoseksuelle mænd, som oplever seksuel chikane oftere end fx heteroseksuelle mænd.

Definitionen på seksuel chikane

Ligebehandlingsloven er ganske klar i forhold til at definere seksuel chikane som - "Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Seksuel chikane har oftere baggrund i en manifestation af magt end i egentlig seksuel tiltrækning. I en situation, hvor det er en leder, der udøver seksuel chikane, kan det som ansat være svært at sige fra, fordi man kan være bekymret for repressalier som fx at blive afskediget.

Chikane påvirker helbredet

Seksuel chikane er (stadig) forbundet med tabuer, fordomme, myter og vittigheder, men det har typisk store konsekvenser for dem, det går ud over samt for arbejdspladsen. De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald post traumatisk stress syndrom. Omkostningerne for arbejdspladsen kan være lav jobtilfredshed, øget fravær, lavere produktivitet og høj personaleomsætning.

Momentum for lokale drøftelser

Det er derfor vigtigt, at man på arbejdspladsen har fokus på at forebygge seksuel chikane systematisk. Og med det fornyede fokus på, at alt for mange har grænseoverskridende oplevelser i deres arbejdsliv, er der al mulig grund til, at ledelse, arbejdsmiljøorganisation og HR bruger det nuværende momentum til at arbejde for en mere inkluderende arbejdspladskultur

Det kræver blandt andet at man har en arbejdspladskultur, hvor man åbent kan adressere og problematisere omgangsform og omgangstonen på arbejdspladsen. Hvis en arbejdspladskultur fx er kendetegnet ved nedgørende jokes, seksuelle kommentarer eller en hård tone, er risikoen, at man får flyttet sine grænser og finder sig i mere end man bryder sig om for at blive accepteret som en del af gruppen. Især hvis ingen siger fra i forhold til omgangsformen.

At være udsat for eller være vidne til krænkende adfærd handler derfor ikke kun om den enkelte – det handler i høj grad om hele arbejdspladsen.