]]>

Arbejdsmiljø bliver en vigtig dagsorden til OK24

Få et overblik over, hvordan Djøf vil sætte arbejdsmiljø på dagsorden ved OK24, som et af de konkrete tiltag, der skal tøjle arbejdspresset.

Måske har du læst Zetlands artikelserie om arbejdspres i staten? Eller også er du måske stødt på Berlingske Tidendes artikel om arbejdsmiljøkrav fra Djøf til OK24? Hvis du vil have flere ord på hvilke arbejdsmiljøkrav, Djøf foreslår til OK24, så læs mere her.

Arbejdspres i staten har mediernes interesse 

Zetland har i løbet af maj sat spot på arbejdspresset i staten, og for mange af Djøfs medlemmer i centraladministrationen har kunnet genkende de situationer, Zetland har beskrevet. Artiklerne sætter ord og billede på forhold, som Djøf kan dokumentere bl.a. med vores vilkårs- og stress-undersøgelser, med konklusioner og undersøgelser fra Dybvadudvalget og med data fra vores individuelle medlemsrådgivning. 

Djøf har ad alle tilrådeværende kanaler gjort skiftende ministre med ansvar for statens medarbejdere opmærksom på problemet. Ligesom arbejdspres og mangle på fleksibilitet var et stort tema ved forhandlingsbordet i staten ved overenskomstforhandlingerne i 2021. 

Vi har mødt ministre, som anerkendte i ord men ikke i handling og ved OK21 mødte vi en arbejdsgiver, som ikke var parat til at lytte. Nu skal vi mødes igen ved OK24, og selvfølgelig har vi skruet op for arbejdsmiljøkravene, for siden OK21 er arbejdstempoet vokset, og det samme er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne. 

Djøfs OK24-krav på forsiden

Det er vist ikke sket før, at Berlingske Tidende har haft Djøfs forslag til overenskomstkrav på forsiden af deres Business-sektion. Men der er jo en første gang for alt. Den 23. maj kunne man læse, at Djøf stiller krav om mere fritid og betaling for merarbejde ved OK24. BT fulgte op og skrev også om arbejdspres og overenskomstkrav med reference til Djøfs undersøgelse af arbejdspres og artikelserien i Zetland. Omtalen fejler altså ikke noget, men temaet er bekymrende. 

Hverken Berlingske Tidende eller BT brugte spalteplads på at sætte ord på de arbejdsmiljøkrav, som Djøf kommer til at foreslå til OK24. Men dem kan du selvfølgelig se her i Tillidsposten, og vil du dykke ned under overskrifterne, kan du klikke dig videre til det samlede kravsoplæg.

Djøf Offentligs arbejdsmiljøkrav til OK24

Djøfs forslag til arbejdsmiljøkrav til OK24 spænder over 7 forskellige vinkler på arbejdsmiljø:

  • Godtgørelse for merarbejde i staten i form af afspadsering 
  • Special- og chefkonsulenter i staten omfattes af §14 om merarbejde
  • Obligatorisk opfølgning på tidsregistrering individuelt og kollektivt
  • Aftale om honorering for arbejde uden for kontortid/normal arbejdstid
  • Påbud fra Arbejdstilsynet, APV-resultater og handlingsplaner offentliggøres på arbejdspladsens hjemmeside 
  • Rammeaftale om diversitet
  • Rammeaftale om introduktion af nyansatte 

Du kan se kravene nærmere beskrevet i det samlede kravsoplæg og i Djøfbladet

I den samlede kravspakke fra Djøf vil der også blive inkluderet arbejdsmiljøkrav for offentlige chefer, som også i bekymrende grad oplever problemer med stress og arbejdsmiljø.