]]>

Besparelser i den offentlige sektor

Der annonceres løbende besparelser i den offentlige sektor. Senest har Finansministeren tilkendegivet, at 1000 årsværk skal skæres væk i staten. Djøf har et beredskab klar til dig og dine medlemmer.

Igen er der varslet besparelser i den offentlige sektor. Djøf står naturligvis klar til at hjælpe dig som tillidsrepræsentant og medlemmerne bedst muligt gennem processen.

Besparelser i den offentlige sektor

Besparelserne i den offentlige sektor er en kedelig konstant i en verden, hvor næsten intet andet kan forudsiges.

Vores nuværende regering lagde allerede op til besparelser i regeringsgrundlaget, derefter fulgte løntreparten, hvor lønløftet til udvalgte personalegrupper skulle finansieres af administrative besparelser, og nu har Finansministeren meldt ud, at der skal spares 1000 årsværk i staten i 2025.

De kontinuerlige besparelser har store omkostninger for de medlemmer, der helt konkret bliver berørt, og de koster på trivsel og kvaliteten i opgavevaretagelsen, hvis de ikke håndteres ordentligt og med realistiske forventninger til, hvad der kan leveres med de ressourcer, der er til rådighed.

Finansministeren vil spare i staten

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftaler mellem regeringen og kommuner og regioner, har Finansministeren flere gange sagt, at der i 2025 skal skæres 1000 årsværk væk i staten.

Finansministeren stiller medarbejderne i staten i udsigt, at besparelserne ikke bliver i form af en ureflekteret grønthøstning, men at der derimod skal fjernes opgaver. 

Djøf har naturligvis reageret på Finansministerens udtalelser, og vores linje har været, at det er helt afgørende, at man rent faktisk gennemfører besparelserne ved at fjerne opgaver. For medarbejderne i staten løber allerede rigeligt stærkt og skal også på den anden side af disse besparelser kunne levere et stykke arbejde, som giver faglig mening under nogle arbejdsvilkår, som også giver mening. Det er altså ikke en farbar vej "bare" at nedlægge stillinger og derefter forvente, at de tilbageblevne medarbejdere kan det samme. For at understrege denne pointe og skabe politisk opmærksomhed om budskabet, har formand for Djøf Sara Vergo den 4. juni været en tur på Christiansborg med et brev til alle partiledere og Finansministeren.

Læs opslaget på LinkedIn

TR i forandringsprocesser

Det er endnu uklart om besparelsen på 1000 årsværk i staten kan findes uden, at vi kommer til at se personalereduktioner. Men uanset hvordan besparelserne udmøntes, så bliver der på mange arbejdspladser tale om store forandringer.

Alle tillidsrepræsentanter er i spil i samarbejdssystemet, men også som rådgivere i forhold til det enkelte medlem, når der skal spares, organisationen skal omlægges og opgaver skal bortfalde. I Djøf har vi et beredskab klar, som både indeholder aktiviteter og sparringsmuligheder for jer, tilbud om aktiviteter på jeres arbejdspladser og individuelle tilbud til alle medlemmer, som de hver især kan deltage i.

Vi aktiverer dette beredskab løbende på de enkelte arbejdspladser, som står over for besparelser. I staten kan besparelserne vise sig at blive udrullet på mange arbejdspladser på én gang, og derfor vil det vanlige beredskab blive suppleret af fælles tilbud til tillidsrepræsentanter og medlemmer. Det kommer I og medlemmerne til at høre mere om.