]]>

Bestyrelsesvalg i sigte

Djøf Offentlig skal vælge ny bestyrelse i starten af 2024.

Få et overblik over processen når der skal vælges ny bestyrelse i Djøf Offentlig i 2024.

Bestyrelsens kandidatliste

Hele bestyrelsens kandidatliste med de 12 bestyrelsespladser vil blive offentliggjort den 15. januar 2024 på Djøfs hjemmeside. Men allerede nu har bestyrelsen i enighed valgt at pege på Johanne Nordmann til at fortsætte på formandsposten. En post hun har siddet på siden 2022.

Det er formandens opgave sammen med bestyrelsen at udfærdige en kandidatliste til valget i 2024, der opfylder vedtægtsbestemmelserne om at tilstræbe en geografisk spredning af kandidaternes ansættelsessteder, en kønsmæssig ligestilling, og samtidig giver basis for et værdiskabende bestyrelsesarbejde til gavn for alle medlemmer.

Fordelingen af de 12 bestyrelsespladser

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 personer fordelt på

  • 5 pladser til statsadministrationen
  • 3 pladser til det kommunale område
  • 1 plads til det regionale område
  • 1 plads til universitets- og forskningsområdet
  • 1 plads til anklagemyndighed- og domstole
  • 1 plads til undervisningsområdet (undervisere på erhvervsgymnasier, erhvervsakademier og professionshøjskoler).

Processen

Fra den 15. januar og til den 1. februar 2024 bliver der mulighed for at opstille andre kandidater, end dem der er foreslået af bestyrelsen. Hvis der bliver kampvalg, afholdes valget elektronisk i perioden mellem den 13. og den 26. februar 2021 kl. 11.00.
Valget er gældende for en 2-årig periode, og bestyrelsen tiltræder i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024.

Læs om processen på djoef.dk/bsvalg24

Tak for et stort engagement 

Fire bestyrelsesmedlemmer takker af, da vedtægtsbestemmelserne har begrænsninger på bestyrelsesperioden.
En stor tak til Mette Hvid Johannesen fra Aarhus Kommune, Mads Fløe Holm fra Ankestyrelsen, Mads Bielefeldt Stjernø fra Erhvervsstyrelsen og Anne Otto Hansen fra Region Sjælland, der alle gennem mange år har bidraget med deres viden og erfaring med at sætte politiske dagsordener og strategiske mål inden for løn og ansættelsesvilkår for Djøf Offentligs medlemmer.

Få opdateret medlemsoplysningerne

Mind medlemmerne om at opdatere deres medlemsoplysninger – særligt mailadresse og oplysninger om arbejdspladsen - ved at logge ind på djoef.dk, så de kan deltage i et eventuelt bestyrelsesvalg og andre fremtidige afstemninger.