]]>

Brug din stemme ved valget i pensionskassen P+

Stem ved bestyrelsesvalget i P+, lyder opfordringen fra Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig.

Nu er det tid til valg hos P+.

Stort set alle medlemmer af Djøf Offentlig har pensionsordning hos P+, som er pensionskassen for akademikere. P+ har flere end 114.000 medlemmer, som udover offentligt ansatte jurister, økonomer og ingeniører, også tæller en række firmakunder.   

Tilsammen ejer pensionskassens medlemmer en formue på omkring 160 mia. kr., og det er et af Danmarks 10 største pensionsselskaber.

P+ bygger på medlemsdemokrati, og i år skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. De blev præsenteret på generalforsamlingen den 3. april 2024. Du kan møde kandidaterne på P+’s hjemmeside.

Ifølge vedtægten for P+ består bestyrelse af syv medlemmer, hvoraf de to er udpeget af henholdsvis Djøf og IDA. Formand for Djøf Offentlig, Johanne Nordmann, varetager opgaven for Djøf, mens Aske Nydam Guldberg, som er næstformand hos IDA, varetager opgaven på vegne af ingeniørerne.

Lars Bo Bertram er valgt som formand. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer skal vælges af medlemmerne af P+. Valgportalen er åben, og den lukker den 22. april 2024. Har du eller medlemmerne ikke brugt jeres stemme, kom da hurtigt til tasterne via det personlige link, som I har fået tilsendt.   

”Bestyrelsen er forpligtet til at indstille en samlet bestyrelsesliste til valget, og i Djøf har vi tillid til, at bestyrelsens liste sikrer, at den samlede bestyrelse besidder de faglige kompetencer og erfaring, der kræves for sikre en forsvarlig drift af pensionskassen. Sammen med resten af Djøfs bestyrelse vil jeg gerne opfordre medlemmerne at afgive deres stemme, når der skal vælges ny bestyrelse i P+,” siger Johanne Nordmann.