]]>

Chefkonsulenter med ledelse - din rolle som TR

I staten skal stillinger med personaleledelse fremover indplaceres i den nye stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. For allerede ansatte vil det ske med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018.

Som en ny stillingskategori i staten indfører OK18 chefkonsulenter med personaleledelse. Her får du et overordnet indblik i reglerne, og hvad du skal være opmærksom på som tillidsrepræsentant.

Chefkonsulenter med personaleledelse hører til Offentlige Chefer i Djøf. Som tillidsrepræsentant skal du derfor ikke rådgive om reglerne men henvise til Djøf.

Hvem ansættes som chefkonsulent med personaleledelse?

Hvis der indgår personaleledelsesbeføjelser i en stilling, skal stillingen indplaceres som chefkonsulent med personaleledelse. Den ansatte skal overføres til de nye regler, uanset om den pågældende hidtil har været ansat på special- eller chefkonsulent-basisløn (jf. bilag 4 til overenskomsten) eller i lønramme 35 eller 36 (jf. bilag 3 til overenskomsten). Hvis der helt undtagelsesvist måtte være nogen, der har været ansat på fuldmægtig-basisløn i stillinger med personaleledelse, skal de også overføres til de nye regler.

Indeholder en stilling alene faglig ledelse, er stillingen ikke omfattet af de nye regler om chefkonsulenter med personaleledelse. 

Det er vigtigt for Djøf at følge udviklingen, sådan at der er mulighed for at drøfte eventuelle grænsetilfælde med Moderniseringsstyrelsen i implementeringsfasen.

Kontakt Djøf, hvis der er tvivl om, hvorvidt en stilling indeholder personaleledelse, og henvis også gerne medlemmerne til at gøre det.

Overgangsregler

Allerede ansatte teamledere, souschefer, afdelingsledere, funktionsledere og lignende stillinger med personaleledelse skal overføres til den nye stillingskategori med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018 (eller et eventuelt senere tiltrædelsestidspunkt). 

Det betyder bl.a. en ny lønsammensætning. Der vil dog kun blive tale om en lønstigning, hvis den hidtidige samlede løn har været mindre end den nye grundløn på 558.729 kroner årligt i aktuelt niveau. 

Vejledning på vej

Reglerne om chefkonsulenter med personaleledelse kommer til at fremgå af et nyt bilag 4a til AC-overenskomsten.

Sammen med overenskomsten vil der blive udsendt en vejledning om de nye regler. Når reglerne er sendt ud, vil Djøf informere via nyhedsmail og på djoef.dk

Fra Djøf Offentlig til Offentlige Chefer

Fremover hører alle chefkonsulenter med personaleledelse under delforeningen Offentlige Chefer. Det gælder også, selvom der ikke er personaleledelse over for andre akademikere, men f.eks. alene personaleledelse over for HK’ere.

Giv derfor Djøf besked, hvis du har medlemmer i klubben, der har personaleledelse, sådan at de kan blive overført til Offentlige Chefer.

Chefkonsulent med personaleledelse

Stillinger med personaledelse under chefstillinger i lønramme 37/løngruppe 1

Grundløn - Chefkonsulenter med personaleledelse har en grundløn på 515.000 kroner årligt (grundbeløb 31. marts 2012). Der kan aftales supplerende tillæg lige som for special- og chefkonsulenter.

Personaleledelse - Personaleledelsesopgaver omfatter fx kompetence til (at indstille til) ansættelse og afskedigelse, at forhandle eller indstille medarbejdere til lønforbedringer, at planlægge ferie, at afholde medarbejderudviklings-samtaler, at afholde sygefraværssamtaler.

Opsigelsesvilkår - Chefkonsulenter med personaleledelse optjener ret til fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse. Derudover er det muligt at aftale forlænget opsigelsesvarsel.

Forhandlingsret - Chefkonsulenten med personaleledelse har selv forhandlings- og aftaleretten. Djøf skal ikke godkende forhandlingsresultatet. Djøf skal heller ikke godkende oprettelsen af stillinger som chefkonsulent med personaleledelse.

Delforening i Djøf - Chefkonsulenter med personaleledelse hører til delforeningen Offentlige Chefer.