]]>

Den statslige kompetencefond åbner

Er du tillidsrepræsentant i staten, så gør medlemmerne opmærksom på muligheden for at søge penge til individuel kompetenceudvikling.

Den Statslige Kompetencefond åbner for ansøgninger den 4. september 2019. Ansøgningerne behandles løbende, så gør medlemmerne opmærksom på muligheden for at søge allerede nu. Nedenfor kan du læse lidt om, hvad det er muligt at søge støtte til.

Støtte til individuel kompetenceudvikling

Som en del af OK18 etablerede parterne Den Statslige Kompetencefond for at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats. Der er afsat 80 mio. kr. til individuel kompetenceudvikling for akademikere i centraladministrationen.

Helt konkret kan man søge støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer samt transport og ophold, og på akademikerområdet er der ingen øvre grænse for, hvor meget den enkelte kan søge støtte til. Dog skal kompetenceudviklingen være relevant for arbejdet og arbejdspladsen, og derfor skal ansøgningen godkendes af chefen for at komme i betragtning til støtte fra fonden. Arbejdspladsen skal endvidere medfinansiere kompetenceudviklingen fx i form af lønkroner eller frihed til at deltage på uddannelsen eller kurset i arbejdstiden.

Vær klar til at søge den 4. september

Den Statslige Kompetencefond åbner for ansøgninger den 4. september 2019, og man kan søge om støtte i 9 måneder inden kompetenceudviklingen begynder. Ansøgningerne behandles løbende, og Djøf håber derfor, at du vil gøre medlemmerne opmærksom på muligheden, så de kan søge hurtigst muligt.

Sara Vergo har også skrevet direkte til medlemmerne og opfordret dem til at søge midler fra fonden.

Du kan læse mere på kompetencefondens hjemmeside