]]>

Det Akademiske fællesskab vokser

Læs mere om, hvem de nye organisationer i Akademikerne er, og hvad det betyder, at vi er blevet flere.

Der er kommet nye organisationer i Akademikerne. Det styrker det fremtidige politiske arbejde og giver mulighed for at skabe nye resultater for medlemmer - jo større organisation, jo mere kraft.

Hvem er de nye i fællesskabet?

I juni måned 2018 blev det meldt ud, at to organisationer: Konstruktørforeningen og Danske Scenografer har besluttet at skifte hovedorganisation til Akademikerne per 1. januar 2019.

I Akademikerne er i dag omkring 253.000 erhvervsaktive medlemmer. Med de to nye organisationer i fællesskabet vokser Akademikerne med knap 9.000 nye medlemmer.

I november meddelte Danske Fysioterapeuter, at de også melder sig ind i Akademikerne. Det betyder yderligere ca. 15.000 nye medlemmer. 

Endelig har Ergoterapeutforeningen i starten af december måned sagt ja til indmeldelse i Akademikerne. Og med Ergoterapeuterne følger små 9.000 medlemmer.

Det forventes, at Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen bliver meldt ind fra januar 2020.

Akademikernes formand Lars Qvistgaard har budt velkommen til nye medlemmer i Akademikerne. De nye organisationer bliver en vigtig del af det akademiske fællesskab, da de organiserer højtuddannede medlemmer i videntunge erhverv, hvor mange af vores medlemsorganisationer allerede er. Det vil styrke i det fremtidige politiske arbejde og give os mulighed for at skabe nye resultater for medlemmerne.

Hvad betyder det?

De nye organisationer i akademikerfællesskabet betyder, at der kan være en anledning til at overveje, om der skal justeres på det lokale samarbejde.

Er der på jeres arbejdsplads tillidsrepræsentanter for – i første omgang – Konstruktørforeningen eller Danske Scenografer, kunne disse inviteres med til fx formøder til møder i SU/MED.

Det kan også være, at medlemmerne af de to organisationer kan inviteres med til faglige arrangementer i klubben eller blive en del af en AC-klub på arbejdspladsen.

De pågældende skifter ikke over på akademikeroverenskomsten, bare fordi de skifter hovedorganisation. Det skal i givet fald forhandles og aftales med arbejdsgiverne ved OK21.

Måske giver de nye organisationer i Akademikerne behov for lokalt at se på muligheden for at ændre på fordelingen af pladser i MED-udvalgene? Det afhænger bl.a. af, hvordan pladserne er fordelt i dag. Antallet af pladser skal afspejle hovedreglen om, at medarbejderrepræsentationen i MED-udvalgene som udgangspunkt skal baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. En ændret sammensætning af udvalgene vil typisk skulle ske i forbindelse med en genforhandling af den lokale MED-aftale.

Kontakt Djøf, hvis du har brug for sparring til sådanne overvejelser.