]]>

Det' sør'me, det' snart, det' ...

Og nej, det er ikke julen, du skal læse om, men OK21. Vi nærmer os forhandlingerne, og parterne udveksler krav her i december.

Få her et vue over processen frem mod OK21. Og ja, desværre også lidt forventningsafstemning om, hvordan det står til med økonomien forud for forhandlingerne.

Hvor er vi i processen?

Vi har fra Djøf sendt vores forslag til overenskomstkrav til Akademikerne i september 2020. Det har alle de øvrige organisationer også. Så Akademikernes forhandlingsudvalg (FHO) har drøftet alle forslagene og sammensat en kravspakke, som danner grundlaget for de fælles forhandlinger. Denne kravspakke er fortrolig.

Hvad nu?

Den 15. december 2020 udveksles krav mellem parterne. Det vil sige, at de generelle krav for alle i staten udveksles mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), og kravene for akademikere i staten udveksles mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne. På det kommunale og regionale område udveksles de generelle krav for alle ansatte mellem hhv. KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Forhandlingsfællesskabet, og kravene for akademikerområdet udveksles mellem arbejdsgiverne og Akademikerne.

Så kan forhandlingerne gå i gang

De allerførste og indledende møder vil finde stede inden jul, men ellers kommer forhandlingsmøderne i januar og februar i det nye år.

Hvis alt går efter planen, vil forhandlingerne være afsluttet inden udgangen af februar.

Hvad er i sigte?

Den økonomiske situation ser alt andet end godt ud. Covid-19 har desværre sat sine spor, så vi må forberede os på, at der bliver tale om et smalt forlig. Lønudviklingen på det private område, der jo er toneangivende for lønudviklingen i det offentlige, er bekymrende lav. Sådan er det desværre, når lønudviklingen i det offentlige følger lønudviklingen i det private i medgang og modgang. 

Du vil høre mere….

Vi vil som ved tidligere forhandlinger sende nyhedsmails ud om forhandlingerne. Så vi kan ikke love noget stort i forhold til resultatet af OK21, men vi kan love, at vi vil holde dig orienteret undervejs. 

PS.

Skulle du gå og fundere over overskriften – så er den hentet fra ”Decembersang” fra julekalenderen Jul på slottet.