]]>

Djøf i pressen her, der og næsten alle vegne

En væsentlig del af mit arbejde som formand handler om interessevaretagelse: Skabe dagsordener og sætte fingeraftryk. Det sker i mange forskellige fora – men det mest synlige er selvfølgelig medierne. Og i Djøf har vi i den seneste tid skruet gevaldigt op for vores tilstedeværelse i pressen. Jeg håber, I som tillidsrepræsentanter og medlemmer har hørt jeres organisation være der for jer.

Det er i hvert fald min oplevelse, at vi gennem samarbejde med jer tillidsrepræsentanter får tegnet nogle mere nuancerede billeder af djøferne og vist Djøfs medlemmer, at vi gør vores bedste til at få sat emner på dagsordenen, som fylder for dem, og som vi gerne ser løst. Og med mediernes hjælp kommer man nogle gange lidt længere.

Timing er alt

For at komme ud med sine budskaber kræver det først og fremmest, at man har noget aktuelt og relevant på hjerte, der er velunderbygget af data og krydret med medlemshistorier. Oven i det kræver det mod til at give noget af sig selv og debattere. Og lidt held skal der vel også til.

Den cocktail er vi tilsyneladende lykkedes helt vildt med på det seneste, også takket være jer tillidsrepræsentanter, der har stillet op til interviews og bistået med supergode lokale cases.

Eksempelvis har vi været endog særdeles synlige i spørgsmålet om tilbagevenden til de fysiske arbejdspladser: Vi har været interessante for Berlingske, TV News, Politikken, DR P3, DR P4, Radio 4, TVA, TV2 Nyhederne, BT – og sådan kunne jeg blive ved.

I ”presse-land” handler det meget om timing. Vi havde opsnuset, hvordan næste fase af genåbningen blev lanceret. Derfor sendte vi et brev til tre af regeringens ministre (Bødskov, Hummelgaard og Heunicke) med en appel om at huske alle de mange medarbejdere, der i over et år har arbejdet hjemmefra. Ret god idé, for alene brevet afstedkom presseomtale – omtale vi så kunne brygge videre på på de sociale medier.

Og det betød, at den nat, hvor aftalen blev indgået, var vi allerede blevet kontaktet for en udtalelse. Efter nattelæsning kunne jeg gå velklædt på live i P1 morgen kl 6.30.

Vores budskaber

Mine budskaber har hele vejen igennem bygget på de historier, jeg har fra medlemmerne – herunder de analyser, vi har foretaget om holdningen til hjemmearbejde i fremtiden. Jeg lagde særligt vægt på følgende:

  • Kom med en klar plan for, hvornår de mange hjemsendte offentlige medarbejdere, der stadig sidder hjemme bag køkkenbordene og arbejder, kan komme tilbage på kontorerne
  • Tag godt imod medarbejderstaben, der skal finde tilbage til arbejdspladsen med kolleger og masser af øjenkontakt og med meget forskellige følelser
  • Skab lokale modeller for job-comeback og hav fokus på arbejdsvilkårene post-corona, så hjemmearbejde kan blive en større del af hverdagen fremover

Budskabet om ikke at glemme de hjemsendte offentlige ansatte i forbindelse med genåbningen af Danmark blev glædeligt hørt med den nye aftale om yderligere genåbning, og regeringen har oplyst, at de forudser mere brug af hjemmearbejde i fremtiden – så nu mangler vi bare, at budskabet om lokale modeller og læringen fra lockdown-perioden også høres af de lokale ledelser.

Tag dialogen lokalt

Der er brug for en dialog med medlemmerne om, hvordan de positive sider af hjemmearbejdet kan blive en ny normal for, hvordan man tilrettelægger arbejdet. Det handler ikke om et ”enten-eller”, men om et ”både-og”.

Jeg vil derfor opfordre dig til, hvis I ikke allerede har gang i dialogen, at du tager initiativ hertil med medlemmerne og ledelsen om både vejen tilbage fra corona og i fremtiden, når epidemien er ovre. Der er et momentum nu, som du skal bruge. Og jeg lover, at det er en dagsorden, jeg også blive ved med at forfølge, så vi sammen kan få en vellykket reboarding af medarbejderne i den nye hverdag efter corona. Vi har alle tiders mulighed for at få mere af den højt ønskede fleksibilitet ind i arbejdslivet.

Så: Har I på arbejdspladsen fået aftalt en god lokal model, så vip den til mig, så jeg kan finde inspiration til min videre færd i presse-land og i den politiske interessevaretagelse.

Nu vi er ved mig og pressen. Så har du måske set, at jeg til tider deltager i panelet i TV2’s debatprogram News & Co, hvor jeg skal forholde mig til dagens pressehistorier. En super platform for os til at vise, at djøferne er andet end den stereotype-version af begrebet, og som mange ynder at klistre på os. Her bruger jeg også de historier og erfaringer, jeg har fra jer og medlemmerne.

Rigtig god sommer,

Sara