]]>

Djøf på den grønne gren

Formanden Sara Vergo fortæller om arbejdet med at sætte fokus på det grønne i strategien, ved OK21 og i pensionskassen P+ .

Flere og flere af Djøf Offentligs medlemmer er optaget af klimaudfordringerne og bæredygtighed mere bredt set – både hvordan de selv og Djøf kan præge udviklingen i en grønnere retning. Det kom blandt andet til udtryk i kravsindsamlingen til OK21 og på den fornyligt afholdte generalforsamling i P+.

Som uddannet miljøplanlægger og tidligere projektleder af en række grønne projekter om alt fra ambitiøs skovrejsning, klimatilpasning til bæredygtig erhvervsudvikling og cirkulær økonomi, er det selvsagt en dagsorden, jeg er optaget af – og jeg ser derfor frem til, at Djøf skal arbejde med sit bidrag til det grønne aftryk. At vi skal være ambitiøse på Djøfs og medlemmernes vegne.

Djøferne er en del af den grønne fremtid

I strategien frem mod 2022 har Djøf nemlig sat et mål om at etablere en position med fokus på klima og grøn omstilling.

Det er ikke nogen let øvelse – for hvad skal Djøf egentlig mene noget om? Som faglig organisation bør vi i min optik have et arbejdsmarkedsfokus og lade andre om at have holdninger til olieboringer, elbiler og biodiversitet. Men jeg er meget åben over for inputs her – for hvad mener I, og de medlemmer, I møder?

OK21 krav om grøn omstilling

På ét område er vi allerede ret konkrete, nemlig i forhold til vores krav til OK21. Alle skal medvirke til den grønne omstilling i Danmark – også ansatte på de offentlige arbejdspladser. Det sagde medlemmerne ved kravsindsamlingen tilbage i februar måned.

Djøf stiller derfor ved OK21-krav om, at man lokalt i MED/SU mindst én gang årligt skal drøfte den grønne omstilling på arbejdspladserne. Det kan være store og små initiativer, som konkret kan være med til at reducere arbejdspladspladsernes CO2-aftryk, animere til adfærdsændringer hos medarbejdere og generelt understøtte, at den offentlige sektor tænker og handler bæredygtigt.

Det er vigtigt, at grøn omstilling bliver noget, der arbejdes med kontinuerligt, og som medarbejderne inddrages i.

Kom frit frem

Men hvilke andre aftryk, kan og bør Djøf sætte? Har du et forslag, en idé, en arbejdspladspolitik eller andet, der kan give inspiration til Djøfs grønne position, så og skriv meget gerne til mig på sgv@djoef.dk. Fx

  • Hvordan skaber vi en bæredygtig offentlig sektor og et grønt arbejdsmarked, og hvilke holdninger bør Djøf indtage?
  • Hvordan udfolder vi OK21-kravet i praksis? Hvad kan sættes på den lokale dagsorden for at forme og lede udviklingen af fremtidens grønne arbejdsmarked? Har I lokale erfaringer med arbejdet med grøn omstilling?

Markant grønt fokus i P+

Et sted hvor vi tydeligt har mærket medlemmernes fokus på den grønne dagsorden er på generalformsamlingen i P+ i august måned. Her stillede en medlemsgruppe forslag om frasalg af alle aktier i virksomheder, der udvinder fossile brændsler. Forslag, der alle vandt overbevisende gehør blandt forsamlingen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi pensionskassens bestyrelse ikke var vilde med ideen. Ikke fordi vi ikke er optaget af den grønne omstilling og bæredygtige investeringer i P+. Vi investerer milliarder i vedvarende energi og frasælger allerede aktiver i virksomheder, der har mere end 25% omsætning fra kuludvinding. Men det er en kompleks problematik, for kuludvinding kan fx være en mindre del af et mineselskabs omsætning – et mineselskab som fx udvinder mineraler og andre vigtige materialer. Ikke desto mindre blev vi nedstemt af medlemmerne. Fordi de syntes, at fossile brændsler skal udfases NU.

Du kan læse debatten på generalforsamlingen i referatet. En god debat, som vidner om, hvordan mange djøfere er optaget af at gøre en forskel for klimaet.

Og netop for at tilgodese mange medlemmers ønske om en stærkere grøn investeringspolitik, arbejder vi på at lave en særligt grøn pulje, som man kan placere sine pensionsmidler i. Den bliver lanceret inden for et års tid, satser jeg på.