]]>

Djøfernes arbejdsvilkår 2020

I september spurgte vi djøfere ansat i den offentlige sektor, hvordan det står til med deres arbejdsvilkår netop nu. Læs mere om, udvalgte nedslagspunkter fra undersøgelsen.

Lige under 2000 djøfere ansat i den offentlige sektor, fortalte i september Djøf om deres arbejdsvilkår. I en undersøgelse fik Djøf taget temperaturen på vilkår som arbejdstid, kompetenceudvikling og seniorvilkår.

Flere opgaver, end der er tid til

Undersøgelsen viser, at 54% af de offentligt ansatte djøfere, uden personaleansvar, arbejder mere end deres aftalte arbejdstid. Af dem vurderer langt over halvdelen, at de hver uge lægger timer, som de hverken får løn, afspadsering, merarbejdsbetaling, tillæg eller anden kompensation for. Når de skal svare på, hvad der er hovedårsagen til, at det er nødvendigt, svarer de, at de ellers ikke kan nå alle deres opgaver. Værst ser det ud i departementerne. Læs mere i det kommende Djøfblad, hvor to tillidsrepræsentanter forklarer, hvordan det står til i forhold til arbejdstid på deres arbejdspladser.

Hvis I har udfordring med arbejdstid på din arbejdsplads, så brug din kontaktperson i Djøf og få sparring på handlemuligheder mm. 

Kompetencer

Cirka to tredjedele af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de i høj eller nogen grad er tilfredse med deres prioritering af kompetenceudvikling på deres arbejdsplads. En tredjedel svarer derimod, at arbejdspladsen kun i mindre grad eller slet ikke prioriterer kompetenceudvikling. Med tanke på tallene for arbejdstid kan man gætte på, om det et spørgsmål om, at arbejdsgiverne ikke mener, at der er tid til kompetenceudvikling eller om det er andre forhold, der ligger til grund.  Her er der i hvert fald nogle tal, som I kan brug som benchmark, når I næste gang drøfter kompetenceudvikling på din arbejdsplads. Vi kommer til at se nærmere på forholdene i de forskellige sektorer, så sig til, hvis du ønsker dig mere sektorspecifikke data vedr. kompetenceudvikling til brug for jeres lokale drøftelser.

Seniorvilkår

40% af respondenterne over 50 år føler ikke, at deres nuværende arbejdsgiver gør en aktivt indsats for at fastholde dem i jobbet. Hvis vi skal giver arbejdsgiverne et hint om, hvad der skal til for, at den følelse ændrer sig, så tegner der sig et billede at, at fleksibilitet i form om mulighed for deltid og fleksible arbejdstider kunne være et godt sted at begynde. Derudover er mulighed for mindre belastende arbejdsopgaver og bedre ledelse også på medarbejderne ønskeliste.

Rigtigt ærgerligt er det at se. At 34% af gruppen over 50 år svarer, at de i høj eller nogen grad er bange for at miste deres job på grund af deres alder. Igen er godt tema til lokal drøftelse. Har I en aktiv seniorpolitik, og sender den et signal om, at fastholdelse af seniorer er en ledelsesmæssig prioritet?

Faglig og personlig udvikling fastholder

Af alle deltagerne i undersøgelsen svarer 22%, at de er aktivt jobsøgende. Fordelingen er sådan, at 15% overvejer at søge nyt job, og søger lidt, mens 7% er godt i gang med jobsøgningen.  Mere markant er det, at hele 41% faktisk overvejer at søge nyt job, dog uden at søge aktivt. 

Når deltagerne i undersøgelsen skal pege på, hvad der kan fastholde dem i jobbet, så er faglig og personlig udvikling den klare topscorer. Anden pladsen indtages af højere løn, mens fleksibilitet og avancementsmuligheder også ser ud til at kunne hjælpe til at fastholde djøferne i jobbet.   

Hvad skal resultaterne bruges til?

Resultaterne af undersøgelsen skal bruges, når vi skal arbejde for at påvirke djøfernes arbejdsvilkår. Det gælder naturligvis ved de kommende overenskomstforhandlinger, men også i andre sammenhænge, hvor vi får mulighed for at møde relevante beslutningstagere. I alle sammenhænge, hvor djøfernes arbejdsvilkår er på dagsorden, står vores argumenter ulige meget stærkere, når vi underbygger med data. Det har vi nu endnu en mulighed for.