]]>

Djøfs nye undersøgelse om rekruttering

To ud af tre medarbejdere i den offentlige sektor overvejer jobskifte.

Selvom hele to ud af tre medarbejdere i den offentlige sektor overvejer at skifte job, vurderer medarbejderne særligt, at en højere løn, mere ansvar og faglig og personlig udvikling kunne medvirke til, at de blev på deres nuværende arbejdsplads i den offentlige sektor. Modsat peger cheferne på, at de netop mangler muligheden for at kunne tilbyde en bedre løn - både ved fastholdelse og rekruttering.

Overvejelser om jobskifte og aktiv jobsøgning

Det er kun hver tredje medarbejder i den offentlige sektor, som ikke har overvejelser om at skifte job. Mens to ud af tre medarbejdere modsat overvejer jobskifte, er det 22% af medarbejderne og 19% af cheferne, som faktisk søger jobs – størstedelen søger både i den private og offentlige sektor, men der er også mange, som alene søger i den offentlige sektor.

Hvad skal der til for, at de vil blive på deres nuværende arbejdsplads?

For medarbejderne har særligt højere løn, mere ansvar og faglig og personlig udvikling en afgørende betydning for, om de ønsker at blive på deres arbejdsplads. Medarbejderne vurderer generelt set, at der allerede er gode muligheder for at kombinere privatliv og karriere, få en fornuftig arbejdstid og en høj grad af fleksibilitet i den offentlige sektor.

I samme boldgade vurderer tre ud af 10 chefer, at det er svært at rekruttere nye medarbejdere med rette kompetencer, og 50% af cheferne mener, at det især er en mangel på at kunne tilbyde en højere løn, der vurderes at være den største udfordring. I fastholdelsessammenhæng mener 59% af cheferne, der har vanskeligt ved at fastholde akademiske medarbejdere, også, at det især er en mangel på at kunne give mere i løn, der mangler i redskabskassen til fastholdelse.

Undersøgelse om rekruttering

Læs Djøfs nye undersøgelse om rekruttering