]]>

Dybvad-udvalget nærmer sig målstregen

Djøfs uafhængige ekspertudvalg med Karsten Dybvad som formand er på vej ind i den afsluttende fase med at formulere anbefalinger til at styrke samspillet mellem politikere, embedsværk og medier.

Dybvad-udvalget er godt i gang med arbejdet og nærmer sig målstregen. Udvalgets analyser er netop afsluttet, så nu udestår arbejdet med at udarbejde en rapport til Djøf inden udgangen af januar 2023. Udvalgets analyser vidner om, at embedsmandsrollen er under forandring.

Udvalgsarbejdet forlænges ind i 2023 

Djøf nedsatte i januar 2022 et uafhængigt ekspertudvalg, der skal undersøge samspillet mellem politikere, embedsværk og medier. Oprindelig var det planen, at udvalget skulle præsentere sit arbejde på en høring på Christiansborg den 9. december 2022, men på grund af de igangværende regeringsforhandlinger er det besluttet at udskyde høringen til primo marts 2023. I skrivende stund er der ikke fundet ny dato for høringen. 

Masser af ny viden om samspillet 

Udvalget har i juni 2022 hyret Rambøll Management Consulting til at gennemføre omfattende kvalitative interviews blandt tidligere og nuværende ministre, særlige rådgivere og departementschefer, nuværende afdelingschefer og ikke-chefer i centraladministrationen samt politiske journalister. Herudover har Rambøll gennemført en survey blandt Djøfs medlemmer i centraladministrationen, hvor over 3.500 har besvaret udvalgets spørgeskema. Det er disse data, som sammen med en undersøgelse af befolkningens tillid til politikere, embedsværk og journalister, en spørgeskemaundersøgelse af journalisternes syn på samspillet med politikere og embedsværk og en forskningsrapport fra Aarhus Universitet, som udgør grundstammen af data, som Dybvad-udvalget nu er ved at konkludere på. 

Masser af dialog og medlemsdebat 

Dybvad-udvalget har afholdt 9 ud af 14 udvalgsmøder. Her har udvalget inviteret eksperter ind til at holde oplæg om fx departementschefernes rolle, mediernes påvirkning og betydningen af centralisering af magten på Slotsholmen. Derudover deltager udvalgets formand i sekretariatets møder med Djøfs følgegruppe med deltagelse af 6 ikke-chefer og 5 chefer. Her er der afholdt 4 ud af 5 møder. Formanden har også deltaget i Djøfs folkemødedebat i juni 2022 om det svære samspil og holdt oplæg om udvalgets arbejde for bl.a. Djøf Offentligs bestyrelse, Offentlige Chefers bestyrelse, Dommerforeningen, Djøfs ministersekretærnetværk og Djøfs Personalejurakonference 2022. 

Herudover har Djøf Offentlig på tre arrangementer givet medlemmerne en stemme i debatten om, hvor skoen trykker i samspillet mellem politikere, embedsværk og medier. Arrangementerne har været overtegnet, og der er meget positive deltagerevalueringer. 

Hvad kommer udvalget til at anbefale? 

Det er det gode spørgsmål, som vi bliver klogere på i det nye år. Udvalgets analyser tager afsæt i 5 rammebetingelser, der påvirker samspillet og skaber et ydre og indre pres på systemet:

  • En accelereret medieudvikling, hvor især de sociale medier presser politikerne og dermed embedsværket.
  • En politisk kultur med fokus på tempo, enkeltsager og konflikt, som øger den politiske efterspørgsel efter politisk-taktisk rådgivning og resulterer i indre pres og faglige kompromisser.
  • Øget digitalisering, der styrker tilgængeligheden, men som også øger arbejdspresset.
  • Øget pres fra interessenter, som dog også kan bidrage til bedre opgaveløsning.
  • Øget kompleksitet som følge af øget behov for koordinering, som øger risikoen for fejl.

Med opfølgningen på Minkkommissionens arbejde, den seneste udvikling på Christiansborg og den politiske aftale fra oktober 2022 om at nedsætte et demokratiudvalg, der skal se på samspillet mellem politikere og embedsværk, bliver det ekstra spændende at se, hvor Dybvad & co. lander.  

I Djøf står vi klar til at tage handsken op og arbejde videre med de forslag, der kan styrke vores medlemmers arbejdsvilkår.