]]>

En måned inde i forhandlingerne – her er status på OK24

Læs med her og få et overblik over overenskomstforhandlingerne ved OK24.

Kravene er udvekslet mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne på det offentlige område – og nu skal vi forsøge at finde fælles løsninger.

Den 15. december 2023 udvekslede Djøf i fællesskab med de andre faglige organisationer OK24-krav med arbejdsgiverne i stat, kommuner og regioner.

Vi står lige nu i den fase af forhandlingerne, hvor begge sider har fremlagt deres krav og foldet dem ud ved både politiske og tekniske møder. Helt som vanligt foregår forhandlingerne for lukkede døre, så parterne kan få vendt alle brikker og undersøgt alle uenigheder. Sådan bliver det ved nogle uger endnu i et forsøg på at finde fælles løsninger.

Den 5. februar starter slutspurten på statens område, hvor det store arbejde med at vende alle brikker forhåbentlig ender ud med, at der lægges et endeligt puslespil. Puslespillet lægges i slutningen af februar på det kommunale og regionale område.

Djøfs ambitioner og ønsker ved OK24

Som vi løbende har skrevet til jer om, så går Djøf til OK24 med en ambition om at sikre, at løn- og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor kan både fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Så ud over at vinde det tabte tilbage på reallønnen handler det bl.a. om at skabe mulighed for, at arbejdsliv og privatliv kan balancere. Begge dele er forudsætninger for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Det giver nok sig selv, at den meget overordnede ambition lige nu bliver gjort konkret ved forhandlingsbordene, så vi kommer rundt om vilkårene for alle vores forskellige medlemsgrupper - og ud i alle hjørner af den offentlige sektor.

Når vi har et resultat

Du vil som tillidsrepræsentant være blandt de allerførste, der får besked, når vi har et resultat. Måtte vi komme i den situation, at det ser ud til, vi ikke når et resultat, vil du ligeledes være blandt de første, vi rækker ud til.

Som sagt vil vi formentlig allerede se de første konkrete resultater på statens område i løbet af uge 6. Herefter følger efter planen afsluttende forhandlinger i henholdsvis regioner og kommuner i uge 8 og 9. Så snart der er et endeligt resultat, får I en grundig gennemgang af de enkelte resultater og deres betydning for jer, så I nemt kan få et overblik.

Planen for forhandlingerne kan naturligvis ændres, hvis det viser sig, at det bliver sværere at nå til enighed, eller hvis parterne er så langt fra hinanden, at vi ikke kan indgå forlig ved forhandlingsbordet. I den situation vil I naturligvis få ny information om, hvor knasterne er og hvordan forløbet tegner sig. 

Resultatet for Djøf Offentligs medlemmer sendes til vejledende urafstemning umiddelbart efter, forliget er landet.

Kan der blandt de akademiske fagforeninger ikke opnås samlet enighed om resultatet, kan parterne udtage konfliktvarsel. I den situation vil I naturligvis få information om, hvordan I og jeres medlemmer skal forholde jer.

Vi har brug for korrekte medlemsoplysninger

I den kommende tid vil vi informere dig og dine medlemmer om overenskomstresultater med videre. For at være sikker på, at I får den information, som er relevant, har vi brug for de korrekte medlemsoplysninger. Så hjælp os gerne med at opfordre dine medlemmer til at bruge et par minutter på at opdatere medlemsoplysninger.

Vi bruger også medlemsoplysningerne, når der fordeles klubmidler, så der er flere gode grunde til en venlig reminder.