]]>

EU dom om tidsregistrering

EU-dom om tidsregistrering fastslår, at arbejdsgiveren har pligt til at registrere den enkelte medarbejders arbejdstid for hver dag – umiddelbart uden væsentlige muligheder for undtagelser

Pligt til tidsregistrering

EU-Domstolen har i en afgørelse fastslået, at arbejdsgivere skal sikre en korrekt registrering af hver enkelt medarbejders arbejdstid for hver dag. Med pligten til at registrere arbejdstiden bliver der skabt et objektivt grundlag for en dialog mellem arbejdsgiver og medarbejder om, hvordan arbejdstiden og opgaverne hænger sammen. 

Må ikke koste på fleksibiliteten

På den anden side er det vigtigt, at registrering af arbejdstiden ikke begrænser den fleksibilitet i hverdagen, som er helt nødvendig for medarbejderne og virksomhederne, når der både skal nås en vigtig deadline, og børnene skal hentes inden klokken 17. 

For mange djøfere er fleksibiliteten til at kunne vælge at gå tidligt og i stedet tage computeren frem om aftenen derhjemme en forudsætning for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Den mulighed må ikke forsvinde i et uigennemtænkt dokumentationscirkus, da der i dommen ikke umiddelbart ses væsentlige muligheder for undtagelser.

Hvad sker der nu?

Djøf vil derfor sammen med de andre organisationer i Akademikerne gennemgå de nærmere præmisser i dommen. Akademikerne opfordrer Beskæftigelsesministeren til straks efter valget at indkalde arbejdsmarkedets parter for at drøfte, hvordan dommen skal implementeres på det danske arbejdsmarked.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse EU-domstolens pressemeddelelse her.

Du kan læse selve dommen her.