]]>

Få overblik over dine feriedage

Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie betyder, at der er nye regler, vi skal forholde os til.

 Her kan du i korte træk få et overblik over den nye ferielov. Prøv at beregne dine feriedage efter de nye regler.

Ferie på forskud

Hvis du ønsker at holde din ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, hjemler den nye ferielov mulighed for, at du kan indgå aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Hvis du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på din ”feriegæld” med de 2,08 feriedage, du efterfølgende optjener hver måned.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Hvis du skifter job, inden din ”feriegæld” er betalt, har din arbejdsgiver mulighed for at modregne værdien af den afholdte ferie i din tilgodehavende løn.

Du kan med fordel undersøge, hvordan din arbejdsplads forholder sig til at give ferie på forskud. Ferie på forskud kan nemlig give dig mulighed for at bevare dit sædvanlige feriemønster.

Hvis din arbejdsplads ikke har forholdt sig til, hvordan bestemmelsen skal administreres, kan du som tillidsrepræsentant være med til at skabe klarhed lokalt på arbejdspladsen til gavn for medlemmerne. Du kan eksempelvis efterspørge lokale retningslinjer for, hvordan I konkret sætter rammer for ferie på forskud, om ledelsen i almindelighed vil imødekomme ønsker om ferie på forskud, og om der er et loft over, hvor mange ugers ferie på forskud, ledelsen typisk vil imødekomme.

Løn under ferie efter ændring i arbejdstid

Har du på ferietidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet, beregnes din løn under ferie på grundlag af den normale daglige eller ugentlige arbejdstid på optjeningstidspunktet.

Hvis du er ansat på det kommunale eller regionale område, er dette en væsentlig ændring. Efter den tidligere ferieaftale skulle du altid have den sædvanlige løn på ferietidspunktet. Dette gjaldt, uanset om ferien var optjent på et andet tidspunkt, hvor du havde en anden arbejdstid.

Beregn feriedage efter september 2020

Djøf har lavet en ferieberegner, som du kan bruge til at se, hvordan dine feriedage opgøres efter 1. september 2020. Indsat de feriedage, du planlægger at holde for hver måned i 2020/2021. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud, eller om du har brug for at supplere med feriefridage eller anden frihed. Ferieberegneren giver dig endvidere mulighed for at indtaste de eventuelle feriedage, som er blevet overført fra miniferieåret.