]]>

Ferie til nyuddannede

Den nye overenskomst i staten giver nyuddannede 5 betalte fridage.

Bliv klar på reglerne for de 5 betalte fridage, så du kan rådgive nyuddannede, der bliver ansat på din arbejdsplads.

5 fridage i det første ansættelsesår

Nyuddannede, der ansættes i staten, får 5 betalte fridage det første ansættelsesår.  Der er dog nogle få forudsætninger, som skal være opfyldt. Dem beskriver vi her.

Fakta om ordningen

  • Det gælder nyuddannede, som ansættes i perioden 1. april 2018 - 31. august 2020
  • Den nyuddannede skal indplaceres på trin 4 (hvis kandidat) og trin 1 (hvis bachelor)
  • Dagene tildeles ved ansættelsens start til afholdelse det første ansættelsesår
  • Ved ansættelse i en tidsbegrænset stilling tildeles også 5 dage
  • Det er en forudsætning, at den nyuddannede ikke har penge på feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse - det vil sige 37 om ugen i mindste 3 måneder i optjeningsåret.

Læs mere i den vejledning om ordningen, som Moderinseringsstyrelsen har udsendt.