]]>

Fokus på samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale om SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – som skal hjælpe lokale TRIO/MED i kommunerne med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Læs hvordan det lokale TRIO/MED kan få støtte og sparring – det er gratis!

Hvad er SPARK?

SPARK er et gratis forløb, som klæder lokale TRIO/MED på til bedre at håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

SPARK yder støtte til seks temaer:

  • Forandringer og omstillinger.
  • Samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Alenearbejde.

Et SPARK-forløb er skræddersyet og tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer på arbejdspladsen. Alle forløb er praksisrettet, og formålet er at give lokale TRIO/MED konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt med fra forløbet. Læs mere om hvordan et forløb kan se ud her.

Hvem kan søge?

Det er arbejdspladsens lokale TRIO/MED, der kan ansøge om et SPARK-forløb. Det skal derfor være enighed i TRIO/MED om at søge. I ansøgningsskemaet skal I give kontaktoplysninger på både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Det er muligt at søge om et SPARK-forløb for flere TRIO’er/lokalMED i en kommune. I dette tilfælde skal ansøgningen udfyldes af hovedMED. Endelig kan I også søge om et forløb inden for et bestemt område fx ældreområdet, hvor der er muligt at lave forløb med deltagere fra forskellige kommuner. Find ansøgningsskemaet og vejledningen til at søge her.