]]>

Formandskandidat til bestyrelsesvalget

Se bestyrelsens formandskandidat til bestyrelsesvalget.

Bestyrelsen har sat navn på formandskandidaten til det kommende bestyrelsesvalg i Djøf Offentlig.

Djøf Offentlig skal vælge ny bestyrelse og ny formand i starten af 2022. En ting er sikkert. Det bliver ikke Sara Vergo, der skal fortsætte med at være ved roret som formand for de offentligt ansatte djøfere, da vedtægterne lægger en begrænsning på formandspostens længde.

Sara Vergo har stået i spidsen for Djøf Offentlig i 6 år, men når næste repræsentantskabsmøde den 29. april 2022 er afholdt, er det tid til at byde en ny formand velkommen.

Bestyrelsens kandidatliste

Hele bestyrelsens kandidatliste med de 12 bestyrelsespladser vil blive offentliggjort den 17. januar 2022 på Djøfs hjemmeside. Men allerede nu har bestyrelsen i enighed valgt at pege på en ny formandskandidat.

Johanne Nordmann, som er fællestillidsrepræsentant i SKAT for over 3.000 medlemmer, er bestyrelsens formandskandidat. Johanne har siddet i sektorudvalget for statsansatte og i Djøf Offentligs bestyrelse siden juni 2015, i Djøfs bestyrelse siden 24. april 2020 og bestyrelsen for P+ siden den 6. april 2021.

Fordelingen af de 12 bestyrelsespladser

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 personer fordelt på

  • 5 pladser til statsadministrationen
  • 3 pladser til det kommunale område
  • 1 plads til det regionale område
  • 1 plads til universitets- og forskningsområdet
  • 1 plads til anklagemyndighed- og domstole
  • 1 plads til undervisningsområdet (undervisere på erhvervsgymnasier, erhvervsakademier og professionshøjskoler).

Processen

Fra den 17. januar og til den 1. februar 2022 bliver der mulighed for at opstille andre kandidater, end dem der er foreslået af bestyrelsen.  Hvis der bliver kampvalg, afholdes valget elektronisk i perioden mellem den 11. og den 25. februar 2021 kl. 11.00.

Valget er gældende for en 2-årig periode, og bestyrelsen tiltræder i umiddelbar forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. april 2022.

Læs om processen på djoef.dk/valg2022do

Få opdateret medlemsoplysningerne

Mind medlemmerne om at opdatere deres medlemsoplysninger – særligt mailadresse og oplysninger om arbejdspladsen - ved at logge ind på djoef.dk, så de kan deltage i et evt. bestyrelsesvalg og andre fremtidige afstemninger.