]]>

Fri til jul og nytår - hvordan er reglerne?

Læs om reglerne for fri til jul og nytår.

Har man fri på den 24. og 31. december? Og hvordan forholder man sig, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår?

Af chefkonsulent Pia Beck Nielsen

Mange betragter det som en selvfølge, at de har fri fra arbejde den 24. og 31. december, men faktisk er begge disse dage formelt set almindelige arbejdsdage. Derfor er udgangspunktet, at man møder på arbejde, medmindre der er særlige kutymer eller lokale aftaler, som giver ret til at holde fri.

Ifølge overenskomsterne på alle de tre offentlige hovedområder (stat, region, kommune) har akademikere ret til frihed efter de samme regler, som gælder for tjenestemænd. Der findes dog ingen specifikke regler om, at tjenestemænd har ret til betalt frihed den 24. og 31. december, så i sidste ende afhænger retten til frihed af, hvad der lokalt er aftalt eller praksis for. Hvis arbejdspladsen har en personalepolitik, vil den ofte indeholde regler for, i hvilket omfang medarbejderne har fri juleaftensdag og nytårsaftensdag. Særligt i kommuner vil det også have betydning, om akademikerne arbejder sammen med personalegrupper, der har ret til at holde fri den 24. og 31. december.

Hvis der ikke er lokale regler eller kutymer for betalt frihed disse dage, kan den enkelte medarbejder holde ferie efter aftale med arbejdsgiveren.

Ferielukning

Arbejdsgiveren kan også vælge helt at lukke arbejdspladsen i juleferien. Nogle arbejdspladser har lokale aftaler/kutymer om betalt frihed også på hverdagene mellem jul og nytår, men hvis dette ikke er tilfældet, er der fastsat særlige regler i ferieloven/ferieaftalerne:

For medarbejdere, som har optjent mere end 15 dages ferie til brug i ferieåret, skal arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderen reserverer det antal feriedage, som er nødvendige for at holde ferie på hverdagene mellem jul og nytår – i år er det den 27., 30. og evt. 31. december. Desuden skal arbejdsgiveren varsle ferien efter de almindelige regler, dvs. med en måneds varsel.

Hvis arbejdsgiveren glemmer at få medarbejderne til at gemme det nødvendige antal feriedage, kan resultatet blive, at medarbejderne når at bruge al deres ferie inden julelukningen. I denne situation har den enkelte medarbejder ret til at få løn for lukkedagene mellem jul og nytår, selv om han/hun ikke arbejder de pågældende dage. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren ikke får varslet julelukningen rettidigt.

En medarbejder, som har optjent højst 15 dages ferie, har ikke nogen ferie, der kan gemmes til juleferien, og er dermed ikke omfattet af den særlige regel om julelukning, men af reglerne om almindelig ferielukning. Efter disse regler kan en medarbejder, der ikke har ret til betalt ferie under ferielukningen, ikke kræve løn for de manglende feriedage, dvs. at ferien holdes for egen regning.