]]>

Fup og fakta om rådighedsforpligtelsen

Djøf har her i foråret holdt gå-hjem-møder om arbejdstid. En del af undervisningsmaterialet var en ny folder om arbejdstid.

Arbejdstid og rådighedsforpligtelse er en af de ting, vi i Djøf får allerflest spørgsmål om - både fra jer tillidsrepræsentanter og fra medlemmerne. Det er et evigt aktuelt emne, og det optager rigtig mange af jer og medlemmerne, hvilket vi oplevede i forbindelse med indsamlingen af krav til OK18

Af Charlotte Højby Løssl

Myter om rådighedsforpligtelsen

I Djøf støder vi ofte på forskellige myter om, hvad rådighedsforpligtelsen egentlig går ud på, og hvad det er, man er forpligtet til. Vi hører fx, at

  • Nyuddannede ikke skal have rådighedstillæg, og ikke har rådighedsforpligtelse
  • Rådighedsforpligtelsen ikke gælder i weekenden
  • Rådighedsforpligtelsen kun kan anvendes til pludseligt opståede opgaver  
  • Rådighedsforpligtelsen er noget man kan aftale sig ud af
  • Rådighedsforpligtelsen kun gælder for dem, som har titlen ”fuldmægtig”
  • Der kun medregnes anciennitet fra anden offentlig ansættelse med rådighedstillæg

Lad mig slå fast med det samme: Ingen af disse myter er korrekte.

Alle offentligt ansatte djøfere, der ansættes til administrative arbejdsopgaver i fuldmægtig-/generaliststillinger, skal ansættes med rådighedsforpligtelse og have rådighedstillæg. Det er altså arbejdsopgaverne, der bestemmer, om et medlem er omfattet af rådighedsforpligtelsen, og skal have rådighedstillæg, og ikke titlen. 
 

Tillægget følger opgaverne

Rådighedstillægget er anciennitetsbestemt, og til ancienniteten medregnes alt administrativt generalist arbejde (efter man er blevet kandidat/bachelor), uanset om det har været udført i det offentlige eller i det private.

Rådighedstillægget er betaling for dels at stå til rådighed og dels en vis mængde merarbejde pr. kvartal - indtil 20 timer i staten - og indtil 35 timer i kommuner og regioner. 

Hverken det enkelte medlem eller du som TR kan vælge, om medlemmet vil påtage sig rådighedsforpligtelse. Arbejdsgiver kan heller ikke vælge rådighedsforpligtelse fra med den begrundelse, at der ikke er behov for det. Djøf har som udgangspunkt ikke bemyndiget tillidsrepræsentanter til at forhandle om rådighedsforpligtelse/-tillæg. 

Rådighedsforpligtelsen omfatter de samme arbejdsopgaver, som man er forpligtet til at udføre inden for den normale arbejdstid, og uanset om arbejdet udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder. 
 

Ikke en permanent udvidelse af arbejdstiden

Rådighedsforpligtelsen kan ikke konverteres til en permanent udvidelse af den daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid. 

Der har aldrig været en nærmere fælles forståelse med arbejdsgiverne om, hvad der egentlig ligger i rådighedsforpligtelsen, men det var en klar forudsætning, at den ikke forpligter til et permanent ekstra arbejde eller til en systematisk forlængelse af kontortiden.  Den ugentlige arbejdstid er fortsat 37 timer i gennemsnit om ugen.

En konstant udnyttelse af rådighedsforpligtelsen - kvartal efter kvartal over et år - ligger efter Djøfs opfattelse uden for overenskomstens forudsætninger. 
Hvis du er i tvivl, eller hvis du mener, at forudsætninger ikke overholdes på din arbejdsplads, så må du endelig kontakte os. 
  

Folder om arbejdstid