]]>

GDPR og afholdelse af udgifter ved klubarrangementer

Her følger info om ændring af afregningsskemaet, så du bliver ekstra opmærksom på ikke at videregive følsomme oplysninger.

 Vi er glade for, at I holder klubarrangementer – også med deltagere fra andre forbund. 

Når du afholder et klubarrangement, dækker Djøf efter ansøgning udgifterne for vores medlemmers deltagelse i arrangementet.

Djøfs udbetaling af midler sker på baggrund af et afregningsskema, som du sender til Djøf senest 14 dage inden arrangementet. Skemaet finder du på ”mit Djøf” under punktet ”for tillidsrepræsentanter”.

Sammen med skemaet skal du angive navne på de Djøf-medlemmer, der deltager i arrangementet. Derudover skal du anføre, hvor mange der deltager fra de andre organisationer. Det er afgørende, at du ikke nævner navnene på deltagere fra de andre organisationer, men udelukkende antallet. Efter GDPR-reglerne er det nemlig en følsom oplysning at være medlem af en faglig organisation. Djøf er derfor kun berettiget til at modtage oplysninger om vores egne medlemmer og ikke om andre organisationers medlemmer. Det samme gør sig naturligvis gældende for de andre organisationer. Vi har derfor foretaget følgende tilføjelse nederst i afregningsskemaet, som du skal være ekstra opmærksom på:

"Særligt - Hvis der er deltagere fra andre forbund, skal udelukkende antallet (ikke navne) oplyses, hvis udgifterne er/skal fordeles mellem forbundene."

Hvis du alligevel kommer til at videregive oplysninger

Skulle du komme til at videregive oplysninger om medlemskab til en anden organisation, end den vedkommende er medlem af – så har du begået et databrud. I den situation skal du straks tage fat i Djøf, så vi kan vurdere, om databruddet skal anmeldes til Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål til afregningsskemaet eller til GDPR-reglerne, er du velkommen til at kontakte Djøf.