]]>

GDPR og deling af lønoplysninger

Djøf anbefaler, at du deler lønoplysninger med dine medlemmer. Du skal dog tage nogle få forholdsregler. Her får du gode råd til, hvordan du gør.

Vi dykker ned i mulighederne for, at TR kan dele lønoplysninger på arbejdspladsen.

Djøfs anbefaling

Djøf anbefaler, at du deler lønoplysninger med dine medlemmer, så medlemmerne har de bedste forudsætninger for at fremme deres egen lønudvikling, og du kan få det bedst mulige grundlag at forhandle løn på. Der er dog nogle få forholdsregler, du bør være opmærksom på. 

 

Hvilke oplysninger må du sende ud?

Datatilsynet har i en vejledning fra 2007 bekræftet, at tillidsrepræsentanten kan videregive lønoplysninger til den gruppe ansatte som vedkommende repræsenterer. Dette gælder både løn, løntillæg og begrundelser for tildelingen af tillæg, så længe disse ikke indeholder negativt ladede udtalelser om den ansatte.

Du må ikke afsløre om modtagerne er medlem af en faglig organisation

Det er et krav, at du i forbindelse med udsendelsen af lønoplysninger ikke afslører, om den enkelte på lønoversigten er medlem af en faglig organisation. Dette kom frem i en afgørelse fra Datatilsynet i 2017.

Situationen i sagen var den, at tillidsrepræsentanten på en statslig arbejdsplads havde delt lønoplysninger med medlemmerne af AC-klubben. Det fremgik af lønoversigten, om det enkelte medlem af klubben var fagligt organiseret. Et af AC-klubbens medlemmer klagede over, at det fremgik af lønoversigten, om pågældende var medlem af en faglig organisation.

Datatilsynet udtaler i forbindelse med afgørelse af klagen, at oplysning om fagligt tilhørsforhold er en personfølsom oplysning, som udelukkende kan videregives, hvis der er givet samtykke til videregivelsen.

Det er med andre ord i strid med persondatareglerne at videregive oplysninger om medlemskab af en faglig organisation med mindre, der foreligger et konkret samtykke.

Hvordan overholder du persondatareglerne ved udsendelse af lønoplysninger?

Når du deler lønoplysninger skal du derfor huske, at det ikke hverken indirekte eller direkte må fremgå af oversigten, om den enkelte på listen er medlem af en faglig organisation.

Det kan du gøre ved: 

  • At sikre, at der er lønoplysninger om alle både medlemmer og ikke-medlemmer på listen, fx de der er ansat på AC’s overenskomst, eller er ansat med en uddannelsesbaggrund, der kan henføres under uddannelsesbilaget til Djøf og evt. DM og IDA.
  • Og når listen sendes ud sikre, at de der modtager mailen ikke kan se, hvem de andre modtagere af mailen er. Det gøres ved at kopiere alle modtagerne ind i BCC feltet ved afsendelse af mailen.