]]>

Guide til fleksibilitet

Få overblik over rettigheder og mulighed for fleksibilitet i de offentlige overenskomster.

I en ny guide til fleksibilitet samler de offentlige overenskomsters forskellige bestemmelser om fleksibilitet. Guiden ruster dig til forhandlinger med din lokale ledelse og klæder dig på til at rådgive dine medlemmer.

Det gode arbejdsliv

Når Djøf i diverse undersøgelser spørger medlemmerne, hvad der skal til for at have et godt arbejdsliv, er

der ét svar, der går igen: Fleksibilitet. Lige meget hvilken fase af livet, de befinder sig i, ønsker medlemmerne sig at kunne indrette sig, så livet balancerer.

Få overblik og inspiration

Med denne guide vil vi give dig som tillidsrepræsentant et overblik over, hvilke rettigheder og muligheder for fleksibilitet, der findes i de offentlige overenskomster. Målet er, at du med guiden i hånden er rustet til både forhandlinger med ledelsen på din arbejdsplads og rådgivning af det enkelte medlem. Guiden kan supplere rådgivning fra Djøf til dig og dine medlemmer, så vi i fællesskab forhåbentlig kan gøre vilkårene mere fleksible og attraktive.

Arbejdstid, seniorvilkår og hjemmearbejde

Guiden rummer rettigheder og muligheder fra overenskomsterne under overskrifterne ’arbejdstid’, ’seniorvilkår’ og ’lokalaftaler om hjemmearbejde’. Der er naturligvis andre veje til fleksibilitet fx i barsels- og ferieaftalerne eller via pension og efterløn mm. Hvis dine medlemmer ønsker sparring på, hvordan de kan bruge de muligheder, så henvis dem til rådgivning i Djøf, pensions- eller A-kasse.

Her finder du guiden 

Den nye guide må gerne deles med din HR-afdeling, din ledelse og selvfølgelig dine medlemmer.

Undersøgelse af motivation i den offentlige sektor

I november 2021 er et udsnit af offentligt ansatte blevet bedt om at deltage i en undersøgelse af, hvad der motiverer dem i arbejdet. Undersøgelsen er sat i søen af regeringen, Danske Regioner og KL.

Formålet med undersøgelsen er at opnå værdifuld viden om, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte. Denne indsigt skal bidrage til at indrette fremtidens offentlige arbejdspladser, der skal sikre, at den offentlige sektor også i fremtiden er kendetegnet ved at være et attraktivt sted at arbejde.

Vores bud er, at fleksible muligheder for at tilrettelægge arbejdet kan være et af de elementer, der er med til at understøtte motivation og engagement. Det bliver spændende at se resultaterne, som bliver præsenteret i 1. halvår 2022.