]]>

Hjælp til bedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gør medlemmerne opmærksom på muligheden for at få professionel hjælp.

Læs om individuelle tilbud sundhedstilbud, og hvis du er TR i en region, kan du overveje om din arbejdsplads skal ansøge om et skræddersyet forløb.

En opfordring til at dele sundhedstilbud

I en travl og uforudsigelig hverdag er der ekstra god grund til at have fokus på medlemmernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. I Tillidsposten har vi tidligere skrevet om P+´ nye sundhedstilbud: Trivselslinjen og Sundhedskompasset:

  • Trivselslinjen er en proaktiv indsats med fokus på forebyggende hjælp og vejledning.
  • Sundhedskompasset er målrettet medlemmer, der allerede er ramt af sygdom, og som har svært ved at overskue sundhedssystemet.

De to tilbud er målrettet aktivt indbetalende medlemmer af P+. Du finder mere information her.

Vi vil gerne opfordre jer til at dele ovenstående med jeres medlemmer, så flest mulig kan få glæde af de to tilbud.

Særligt til tillidsrepræsentanter i regionerne

Husk at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø med et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration. Den enkelte arbejdsplads kan få et skræddersyet forløb med fokus på et af følgende temaer:

  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Tillidsvalgte fra MED-/arbejdsmiljøorganisation kan sammen med ledelsen ansøge om et forløb på forhandlingsfællesskabets hjemmeside.