]]>

Hjernerystelse rammer dine medlemmer hårdest

Som tillidsrepræsentant kan du gøre en stor forskel for et medlem, som har pådraget sig en hjernerystelse. I fællesskab med Center for Hjerneskade og Hjernerystelsesforeningen har vi udarbejdet en side, hvor du kan få gode råd til dialogen med ledelsen og HR.

Læs, hvordan du som tillidsrepræsentant kan hjælpe dine medlemmer med at komme godt tilbage på arbejde.

Djøfere er blandt dem, som rammest hårdest

Et omfattende dansk forskningsstudie fra Københavns Universitet i 2019 konkluderer, at en person med en lang, videregående uddannelse har større risiko for at forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist på grund af følger efter en hjernerystelse sammenlignet med den øvrige befolkning.

Efter en hjernerystelse kan der blandt andet være store vanskeligheder med den type opgaver, som de højtuddannede typisk sidder med fx computerarbejde, almindelig læsning / skærmlæsning, mange møder, korte deadlines, flere opgaver samtidig og højt arbejdstempo. Derudover kan en placering i storrumskontor eller i kantinen være utrolig trættende for den ramte på grund af støj og snak.

Alt dette skrev vi om i djøfbladet tilbage i september 2019 i artiklen 'Hjernerystelser rammer djøfere ekstra hårdt'.

I Djøf har vi også bemærket, at hjernerystelser synes at repræsentere et stigende antal henvendelser, hvor medlemmerne har vanskeligt ved at vende helt og godt tilbage på arbejde. Det bekymrer os naturligvis.

Du hører om det først

Som tillidsrepræsentant kommer medlemmerne ofte til dig som den første, og derfor har du mulighed for at gøre både ledelse og HR opmærksom på, hvordan det håndteres bedst. Det kan du gøre ved at sørge for, at de får kendskab til 'Hjernerystelse - hvad med jobbet?', som vi har udarbejdet i fællesskab med Center for Hjerneskade og Hjernerystelsesforeningen. Siden indeholder nemlig information og gode råd fra eksperterne på området, og kan anvendes af alle, både den ramte, leder, HR, TR, kollegaer og pårørende.

Hjernerystelser er ofte misforstået

Det kan være temmelig belastende for den ramte ikke længere at kunne klare de samme ting som inden vedkommende slog hovedet. Det kan også være svært for omgivelserne at forstå, at den ramte ikke længere magter det samme, som før.

Ofte kan man ikke se på den ramte, at vedkommende har en hjernerystelse, og i går havde han/hun det jo fint. Så hvorfor kan han/hun ikke bare tage sig sammen? Det er svært at forstå de usynlige vanskeligheder ved en hjernerystelse som fx træthed og lydfølsomhed.

Både som ramt, som leder, kollega eller pårørende. Derfor er det vigtigt at tale med den hjernerystelsesramte om den aktuelle situation, at hjælpe og tage nogle særlige hensyn til vedkommende, så han/hun hurtigst og bedst muligt kan vende tilbage til arbejdslivet. Her kan du som TR hjælpe som bindeled mellem medlem om ledelse/HR.