]]>

Højesteret omgør landsretsafgørelse om hemmelig lydoptagelse

Læs mere om afgørelsen og få gode råd, som du kan give videre til medlemmerne.

Ny afgørelse fra Højesteret slår fast, at en medarbejders skjulte optagelse af en samtale med chefen var saglig. Djøf fraråder dog fortsat hemmelige lydoptagelser på arbejdspladsen.

Vestre Landsret nåede sidste år frem til det resultat, at en medarbejders hemmelige optagelse af en samtale med chefen udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og derfor berettigede en bortvisning. På baggrund af afgørelsen kunne du i Tillidsposten læse en artikel med gode råd, hvis et medlem vil optage en samtale med chefen. Du kan (gen)læse de fire råd nederst i denne artikel.

Djøfs klare anbefaling var dengang at lade være med at lave skjulte optagelser af samtaler på arbejdspladsen. Og det er fortsat anbefalingen, selv om Højesteret omgør landsrettens afgørelse og slår fast, at lydoptagelsen i den konkrete sag ikke var en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at bortvisningen var uberettiget. 

Det er en konkret vurdering

Vurderingen af, om en medarbejders skjulte optagelse af en samtale med chefen udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, beror på en konkret afvejning af hensynet til medarbejderen over for hensynet til arbejdsgiveren. Det fremgår af Højesterets afgørelse.

Afgørelsen er begrundet i de konkrete omstændigheder, og derfor advarer Djøf fortsat mod at lave skjulte lydoptagelser på arbejdspladsen.Djøfs juridiske chef, Rami Christian Sørensen, udtaler til Djøfbladet: ”Hemmelige lydoptagelser bør som altovervejende hovedregel ikke finde sted. Og hvis man gør det, bør det kun være i en særdeles optrappet konflikt, hvor man ikke kan sikre sig beviser på anden måde. Ellers kan man jo ikke regne med, at optagelsen kan vurderes som sagligt begrundet”. 

Ud over saglighedsvurderingen er der endvidere end række persondataretlige problemstillinger forbundet med lydoptagelser. Det kan fx være spørgsmål om samtykke samt videregivelse og opbevaring af data. 

Gode råd til medlemmerne

Hvis et medlem overvejer at optage en samtale med sin chef, uden først at informere chefen og hvem der ellers måtte deltage i samtalen, er her fire gode råd:  

  • Lad være. En hemmelig lydoptagelse kan resultere i en berettiget bortvisning.
  • Hvis relationen til chefen er så dårlig, at du føler behov for at dokumentere det ved en hemmelig lydoptagelse, så tag i stedet en bisidder med til samtalen. Det kan være en tillidsrepræsentant eller en anden bisidder. 
  • Hvis du vurderer, at du har behov for at kunne dokumentere samtalen, så bed om et referat.
  • Kontakt Djøf på telefonnummer 33 95 97 00 og få rådgivning om, hvordan du forholder dig, og hvordan du håndterer situationen bedst.