]]>

Hvad arbejder bestyrelsen for Djøf Offentlig egentlig med?

Her en lille forsmag på de fire fokusområder, som Djøf Offentligs bestyrelse arbejder med frem mod 2020.

Djøf Offentligs bestyrelse varetager mere end 26.000 offentligt ansatte djøferes interesse. Bestyrelsen har netop fastlagt deres fokusområder frem mod 2020 i arbejdsprogrammet ”Sammen om den offentlige sektor”

Danmark i balance - udvise samfundsansvar og facilitere debatten

Udflytningen af statslige arbejdspladser har sat sindene i kog på tværs af landet, og desværre er den store politiske visionsdebat nærmest druknet i fastlåste positioner mellem provins og hovedstad. Frustration har fyldt mere end fakta.

Ambitionen om et Danmark i balance er et oplagt afsæt for Djøf Offentlig til at vise samfundsansvar og invitere befolkningen til debat. Målet er at synliggøre djøfernes faglige mangfoldighed og bidrag til samfundet. 

Vi skal ud i landet til lokale dialoger og med nærhed og lydhørhed skabe viden om, hvor vi som borger og politikere har mulighed for at handle. Vi skal turde tage de svære debatter og være selvkritiske.

Attraktive offentlige arbejdspladser - djøferen i balance

Der er pres på derude. Arbejdslivet bliver længere og mere krævende, den teknologiske udvikling kalder på nye kompetencer og mange offentlige ansatte djøfere bliver mødt med kritik på standens vegne. 

Stress er desværre også et stigende problem for djøfere. Og hertil kommer utrygheden i ansættelsen, som særligt for seniorerne er noget, vi skal have fokus på.

Udviklingen er alarmerende. Hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, er det vigtigere end nogensinde at sikre, at vi har en attraktiv offentlig sektor, der kan fortsætte med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Stærke tillidsrepræsentanter - synlige med fokus på resultater og sammenhold

Size matters. Det så vi tydeligt under OK18. Jo større organisation, jo mere kraft. For at Djøf kan bevare sin position og styrke både lokalt på arbejdspladsen og ved de ”store” forhandlingsborde, kræver det, at vi fortsætter med at vokse.

Her spiller du en rolle. For du er Djøfs forlængede arm ude på arbejdspladsen – og vores bedste ambassadør til at fastholde og hverve medlemmer. 

Du er et kæmpe aktiv for Djøf, og vi skal naturligvis fortsat hverve og uddanne de bedste tillidsrepræsentanter.

Bidrage til samfundsdebatten - synliggøre Djøf gennem skoletjeneste

Er vi gode nok til at synliggøre fagbevægelsens og demokratiets værdi – og give vores viden videre til yngre generationer? Kan vi give skolebørn en klarere opfattelse af djøferne og de opgaver, vi løser for samfundet – og måske ligefrem forbedre vores image?

Vi gør forarbejdet, som kan hjælpe dig og dine medlemmer til at gå ud og fortælle om den offentlige sektor, og hvor du gør en forskel.

Invitation til kaffe og dialog

Er du blevet nysgerrig og vil gerne komme med dit bidrag til, hvad der sker i den offentlige sektor? Så vil formanden Sara Vergo gerne invitere dig og/eller dine medlemmer på kaffe og dialog. Hun er klar til at møde dig/jer rundt i landet på arbejdspladsen. Her kan I høre om hendes tanker med fokusområderne, og I kan diskutere, hvad der rører – og berører – jer. 

Få en aftale i stand med formanden ved at kontakte Jeanette Blume på jba@djoef.dk, hvis I har lyst til et besøg.