]]>

Hvad er mere værd for dig til OK21?

Det er vigtigt, at overenskomsterne møder de udfordringer, som I oplever i jeres arbejdsliv. Derfor har vi brug for input fra dig og dine medlemmer, når vi skal forberede os til forhandling i begyndelsen af 2021.

Jeg glæder mig til at sætte mig til forhandlingsbordet i begyndelsen af 2021 og knokle for, at de offentlige overenskomster sikre dig og dine medlemmer fornuftige arbejdsvilkår. Allerede nu har vi brug for jeres input til forhandlingerne.

Rammerne for djøfernes arbejdsliv

Overenskomstforhandlingerne er grundstenen i det arbejde, både jeg og I laver for vores medlemmer. Det er her, vi fastlægger rammerne for djøfernes arbejdsliv. Derfor er det også en utrolig vigtig og spændende opgave. Jeg glæder derfor mig til at sætte mig til forhandlingsbordet i begyndelsen af 2021 og knokle for, at de offentlige overenskomster sikrer dig og dine medlemmer fornuftige arbejdsvilkår.

Tilbage til forhandlingsbordet

Ved OK18 mærkede vi, hvad vi kan flytte, når vi står sammen. Men selvom dagene i forligsinstitutionen var mange og lange, så forlod vi OK18 med en del løse ender. Dem skal vi nu arbejde på at få løst, og jeg lover, at jeg vil arbejde for at finde løsninger, som rammer jeres behov, og som vores modparter kan se sig selv i. Løsninger helt i den danske models ånd.

Hvad er vigtigst for jer?

I ved selv, hvor vigtigt det er at gå til forhandlinger med en solidt mandat i ryggen. Det har jeg også brug for. Derfor glæder jeg mig meget til at se alle jeres gode og kreative input til OK21-krav.

I Djøf Offentligs bestyrelse har vi diskuteret os frem til fem temaer, som vi har beskrevet nærmere i det debatoplæg, som du og dine medlemmer har fået sendt ud for et par dage siden.

De temaer, som vi gerne vil trykprøve hos jer, er:

  • løn
  • fleksibilitet
  • arbejdsmiljø
  • kompetenceudvikling
  • seniorvilkår.

Men vi er selvfølgelig meget nysgerrige på, om vi har ramt rigtigt - måske har I andre emner, der fylder mere hos jer?  

Hold et klubmøde

Da overenskomster har så stor betydning for os alle sammen, håber jeg, at I vil tage jer tid til at diskutere, hvad der er mest værd for jer. Det kan være en rigtig god ide at holde et klubmøde, hvor I drøfter ønsker og krav til OK21. Som hjælp til dig som TR, har vi derfor udarbejdet både et slidedeck og en drejebog, som du kan tage udgangspunkt i. Du kan finde begge dele på vores TR-site om OK21.

Hvis du ønsker at få besøg på et klubmøde om OK21, vil bestyrelsen eller sekretariatet gerne stille op og deltage i diskussionerne. Men vi nærmer os den 28. februar med hastige skridt, så skynd dig at skrive til Jeanette Blume på dk¤djoef¤OK21, eller ring på telefonnummer 33 95 98 48 og book et klubmøde.   

Næste skridt er repræsentantskabsmødet

Jeg håber også, at vi ses til repræsentantskabsmødet den 24. april, hvor Djøf Offentligs repræsentantskab behandler og godkender den samlede kravspakke.