]]>

Hvorfor ferietillægget er mindre end normalt

Den særlige feriegodtgørelse optjenes normalt over 12 måneder, men i år er den kun optjent over otte måneder som følge af den nye ferielov.

 På grund af den nye ferielov får du færre penge at holde sommerferie for i år. 

Alle lønmodtagere får årligt et ferietillæg på mindst 1% af deres løn. I staten, kommuner og regioner kaldes ferietillægget ”særlig feriegodtgørelse”. I staten er den særlige feriegodtgørelse på 1,5%, og i kommuner og regioner er den på 1,95%. Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt i april eller maj, når ferieåret begynder.

Særlig feriegodtgørelse af 8 måneder

Den særlige feriegodtgørelse optjenes af de første otte måneder af 2019 og ikke over 12 måneder som normalt, fordi vi er i overgangsperioden mellem det gamle feriesystem (forskudt ferie) og det nye feriesystem (samtidighedsferie). Den særlige feriegodtgørelse bliver altså mindre, og du får derfor kun udbetalt to tredjedele af dét, du plejer at få.

I de offentlige overenskomster er der dog aftalt en kompensation, så du som ansat på statens område får 1,5% af lønnen i de første otte måneder af 2019 og 0,5% af lønnen i de sidste fire måneder af 2019.

På det kommunale og regionale område er der aftalt en kompensation, så du får 1,95% af lønnen i de første otte måneder og 0,95% i de sidste fire måneder.

Når vi overgår til samtidighedsferie 1. september 2020, vil ferietillægget blive delt op og udbetalt ad to omgange med lønnen for maj 2021 og med lønnen for august 2021.

I Djøfbladet har vi regnet på, hvor meget mindre lønmodtagere gennemsnitligt kan forvente at få. Læs artiklen ´Så meget skrumper dit ferietillæg 1 maj' i Djøfbladet.

Resten udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet

Selv om du i år kun får særlig feriegodtgørelse for otte måneder, bliver du ikke snydt. 12,5% af din løn de sidste fire måneder af 2019 og de første otte måneder af 2020 bliver indefrosset i Feriefonden og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Beløbet træder i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.